Støj

Unge mennesker gambler med hørelsen

Generation høreskade: Flere studier viser, at vi risikerer at få en “generation høreskade”, hvis ikke brugen af høj musik i ører og underholdningsindustri nedsættes.

 

 

Generation høreskade - det har dystre udsigter for yngre mennesker under 35 år, hvis de ikke stopper forbruget af høj musik i ørerne.

WHO gik i 2015 ud med budskabet om, at 1,1 mia. yngre mennesker er i farezonen for at få nedsat hørelse på grund af de nye måder at omgås musik på.

 

Danske og internationale undersøgelser viser, at alt for mange unge gambler med deres hørelse og det har fysiske konsekvenser.

En undersøgelse fra Boston af 3.000 teenagere viser, at antallet af unge med høretab er steget 19% på 15 år.

En ud af fem amerikanere har et mindre høretab oftest forårsaget af musikafspillere

Der lyttes til musik dobbelt så længe som tidligere.

 

Indgribende handicap

Umiddelbart er det ikke livsfarligt at gamble med hørelsen, men med et høretab følger ofte følelsesmæssige, sociale og praktiske belastninger, hvad enten høretabet er medfødt eller erhvervet.

At blive ramt på evnen til at høre, og dermed kommunikere er et alvorligt og indgribende handicap.

De høremæssige kommunikationsvanskeligheder kan medføre, at man mister lysten eller modet til at kommunikere med andre.

Det kan starte en negativ spiral, som kan føre til social isolation og ensomhed.

I sidste ende bliver manglende kommunikation et spørgsmål om livskvalitet.

 

Konsekvenser af høretab:

 • Det er vanskeligere at gennemføre en uddannelse
 • Kontakten til arbejdsmarkedet svækkes
 • Der bruges så mange kræfter på at kommunikere på arbejdet eller i uddannelsen, så der ikke er energi til andre aktiviteter
 • Relationer til familie og venner bliver sværere at opretholde og mange isolerer sig
 • Deltagelse i frivilligt arbejde, fritidsaktiviteter, kurser samt kulturelle og politiske arrangementer kræver for mange kræfter og opgives af mange.

 

Hørelse genskabes ikke

Høreapparater og forskellige høretekniske hjælpemidler afhjælper mange problemer, men genskaber ikke den naturlige hørelse.

Til forskel fra mange andre handicap er lyd- og høreproblemer usynlige. Mange høreapparatbrugere oplever en manglende accept af og respekt for funktionsnedsættelsen fra omgivelserne, der ikke anerkender en hørenedsættelse som et handicap. Derfor bliver kommunikationsbehovet hos personer med hørenedsættelses ofte overset, og der bliver ikke installeret fx teleslyngeanlæg eller visuelle informationskanaler.

 

Fakta om høretab:

Hver 6. over 18 år har problemer med hørelsen.

Hver 10. i arbejde har høreproblemer.

Hver fjerde risikerer at have høreproblemer i 2020.

Kilde: Socialforsknings Instituttet

 • Op mod 800.000 danskere har høre- og lydproblemer. De fleste af disse har god støtte af tekst på TV og anden visuel information.
 • Svenske tal viser, at over halvdelen er under 65 år - altså i den erhvervsaktive alder. 
 • 300.000 har et høreapparat og har brug for teleslynger og andre hjælpemidler. 
 • 50.000 har en svær hørenedsættelse - og har problemer med deres hørehandicap i forhold til at holde fast på et job. 
 • 8.000 er døvblevne eller har næsten ingen hørelse tilbage og har brug for teksttelefon og tolkeservice. Heraf er ca. 800 personer på arbejdsmarkedet. 
 • 4.000 er født døve og bruger tegnsprog

 

Lagt på 14. demceber 2016

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI