Hjælpemidler

Gode råd til kommunikation med patienter med høretab

Patienter med høretab

Hver 6. borger over 18 år hører dårligt og hver anden patient over 75 år er høreudfordret.

Det kan være særdeles svært at kommunikere med en patient med høretab. Nogle gange opstår uværdige situationer, hvor der må råbes beskeder, som ikke kan høres. Andre gange modtager patienten ikke vigtige beskeder, som er afgørende for deres helbredsmæssige og følelsesmæssige situation - og I bruger tid på at forklare jer igen.

Ca. 325.000 borgere bruger høreapparat. Det er derfor en god idé altid at tjekke om borgeren har sine høreapparater med og om batterierne fungerer. 


Høretaktik

Der er mange ting, man helt gratis kan gøre for at forbedre kommunikationen med patienter med høretab:

 • Sørg for at personen med høretab er klar over, at du vil sige noget, inden du taler tilvedkommende, så han eller hun kan se på dig og have fokus på det, du siger.
 • Tal tydeligt med normal stemmestyrke og i naturligt tempo. Råb ikke ind i øret og slet ikke mod høreapparatet.
 • Tal en ad gangen.
 • Se på den, du taler til.
 • Tal ikke mens du fx tygger og tal aldrig med hånden for munden eller bag papir/avis.
 • Reducer baggrundsstøj. Skru f.eks. ned for musik og TV eller find et roligt sted at tale sammen.
 • Reducer evt. afstanden mellem dig og personen med høretab og placer dig, så der er godt lys på dit ansigt, hvorved ansigtsudtryk og læber er nemmere at aflæse.
 • Hvis patienten ikke forstår, hvad du siger, prøv da at omformulere sætningen i stedet for blot at gentage.
 • Ved møder med pårørende: Placér jer, så personen med høretab kan følge med. Fx ved at patienten har dagslyset i ryggen. Tal en ad gangen og ikke kun til de pårørende.
 • Understøt mundtlig orientering med skriftligt materiale.

 

Høretekniske hjælpemidler

Kommunikator

En kommunikator er en lille mikrofon med forstærker - tilknyttet høretelefoner. Kommunikatoren forstærker lydene i omgivelserne. En kommunikator er et praktisk hjælpemiddel, hvis man endnu ikke har fået høreapparat eller ikke kan/vil bruge høreapparat.

Kommunikator

Eksempel på kommunikator

Det kræver ingen specielle forudsætninger at anvende en kommunikator. Den kan derfor anbefales på steder, hvor man af og til har brug for 'hørehjælp' - som fx på hospitaler, plejehjem og andre steder, hvor man kan have brug for at kommunikere med mennesker med hørenedsættelse.

iPhones/iPads

På de nyeste Iphones/iPads findes en lille mikrofon under noter, der simultant skriver ned, hvad der bliver sagt. Der er en lille fejlprocent, men størstedelen skrives rigtigt. Den kan være værd at prøve, hvis patienten er indstillet på kommunikationsformen.


Patienter med høreapparater:

Teleslyngeanlæg

Hvis patienten har høreapparat, er det i dag muligt at få nogle små teleslynge-anlæg, som ikke er større end en A4-mappe. Her kan fx lægen tale i en mikrofon, og patienten kan, hvis der er telespole i høreapparatet, få lægens stemme direkte i høreapparatet.

Teleslynge

Batterier skal skiftes

Ikke alle ældre mennesker er i stand til at skifte batterier i høreapparater. Vær opmærksom på, at nogle høreapparater kan være løbet tør for strøm. Det sker oftest i løbet af få dage. Hvis afdelingen har mange ældre patienter, kan det være en fordel at have et lager af batterier liggende på afdelingen.

Kommunale hjælpemidler

Ved længerevarende indlæggelser af patienter med høreapparater, som ikke har høretekniske hjælpemidler, kan patientens kommunes hjælpemiddelafdeling skaffe fx en kommunikator eller FM-udstyr til borgeren.

Kommunikationscentrene

Landets kommunikationscentre i særdeleshed, men også kommunernes hørekonsulenter kan hjælpe med specifikke udfordringer omkring den enkelte patients hørelse.

Se liste over kontaktinfo til kommunikationscentrene


Hjælpemidler er godt givet ud

Læs hvordan de bruger høretekniske hjælpemidler på neurologisk afdelings enhed for demens på Rigshospitalet Glostrup.


Andre former for god kommunikation

Skrivetolkning

Skrivetolkning

En anden god løsning er at rekvirere en skrivetolk.

Fx er en skrivetolk guld værd for et menneske med høreproblemer, når der skal gives vigtige beskeder ved samtaler. I mange situationer kan det være svært at få det hele med, og et menneske med høreproblemer har krav på at forstå beskederne, ikke kun en pårørende.

Høreforeningens skrivetolke er certificerede. En skrivetolk skriver alt, hvad der bliver sagt, så en person med hørenedsættelse kan følge med i samtalen på en skærm (fx iPad).

Tolken har tavshedspligt og skriver i et særlig udviklet program, hvor tolkningen ikke kan gemmes. Hverken tolk eller bruger kan efterfølgende læse tolkningen.

En skrivetolk letter kommunikationen betydeligt, når borgeren er i stand til at læse.

Høreforeningens tolkeformidling kan kontaktes på telefon 36 38 85 82 og mail tolkeformidlingen@hoereforeningen.dk

Skrivetolkning er omfattet af forvaltningsloven, hvor offentlige myndigheder er forpligtede til at sikre alle borgere tilgængelighed til offentlige ydelser.

Se mere om skrivetolkning

 

Tekster på TV

Videopræsentationer er blevet en vigtig del af kommunikation fra det offentlige til borgere. Hvis der laves videoer, er det altafgørende, at de er tekstede for borgere med høreproblemer.

Det kan gøres enkelt og gratis gennem Youtube. Ligeledes er det en god idé, at slå undertekster til, når TV kører på stuer og afdelinger.

Læs mere om tekster på Høreforeningens hjemmeside hoereforeningen.dk

 

Adgang til mail-kommunikation

Mange hospitalsafdelinger har ikke en tilgængelig e-mail, hvilket betyder, at mennesker med høretab ikke kan kommunikere med afdelingen, da de har svært ved at tale i telefon.

Det kan være nedværdigende og skabe misforståelser, hvis man som patient skal have andre til at kommunikere for sig. Derfor er mailen et vigtigt værktøj. Hvis I er nervøse for, at for mange patienter vil skrive til jer pr. e-mail, så lav et særligt link på afdelingens hjemmeside til patienter med høretab, hvor e-mailen kan oplyses.

 

Gode links

Der er mange gode informationer at hente på disse hjemmesider:

 • hmi-basen.dk - hjælpemiddelbasen, hvor der er oversigt over alle hjælpemidler til mennesker med høreproblemer.
 • Høreforeningen - Hjælpemidler - her kan I få en forklaring på de fleste høretekniske hjælpemidler.
 • Høremanual - om høretab, høreapparater og hjælpemidler - kan bestilles i Høreforeningens webshop
 • godadgang.dkYderligere information kan fås ved henvendelse til Høreforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup. Tlf: 36754200 mail: mail@hoereforeningen.dk           

 
 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI