Hjælpemidler

Mobiltelefon

Mange mennesker med hørenedsættelse og døvblevne bruger mobiltelefoner - til såvel tale som til at sende SMS'er eller andre typer tekstbeskeder.

En mobiltelefon anses som et almindeligt forbrugsgode - det betyder, at brugeren salv skal betale alle udgifter.

Du kan derfor ikke forvente at få bevilliget en mobiltelefon som et hjælpemiddel, med mindre der er specielle og tungtvejende grunde til det.

Anderledes stiller det sig måske med en teleslynge til en mobiltelefon - fordi en sådan ifølge Ankestyrelsen er et hjælpemiddel lavet specielt med henblik på, at personer med høreapparat kan bruge en mobiltelefon.

Hvis en høreapparatbruger ikke benytter teleslynge sammen med en mobiltelefon, vil der som regel være så meget brummen i høreapparatet, at man ikke kan høre, hvad der bliver sagt i telefonen.

Mobiltelefon

De nyeste høreapparater kan kommunikere direkte med smartphones, så man får samtaler, musik og beskeder direkte i apparatet. Flere løsninger giver også mulighed for, at man kan skrue op og ned for høreapparatet med mobiltelefonen og justere lyden. Det sker på den såkaldte 2,4 Ghz frekvens.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI