Hjælpemidler

Andre hjælpemidler

En samtaleforstærker er en lille mikrofon med forstærker, der øger lydene i omgivelserne. En samtaleforstærker er et praktisk hjælpemiddel, hvis man endnu ikke har fået høreapparat eller ikke kan/vil bruge høreapparat. Samtaleforstærkeren kan tilsluttes hovedtelefoner. Nogle samtaleforstærkere kan udover aflytning via mikrofon også opfange lyden fra et teleslyngeanlæg eller kobles til andre lydkilder.

Det kræver ingen specielle forudsætninger at anvende en samtaleforstærker. Den kan derfor anbefales på steder, hvor man af og til har brug for 'hørehjælp' - som fx på hospitaler, plejehjem og andre steder, hvor man kan have brug for at kommunikere med mennesker med hørenedsættelse.

Hovedtelefoner gør det muligt at lytte til fx musik med meget stor styrke uden at genere andre.
Hovedtelefoner kan være en behagelig fordel, fordi man ikke nødvendigvis skal bruge høreapparat for at lytte til musikken.
Til gengæld kan man have svært ved at høre, hvad andre siger, når man har hovedtelefoner på.
Til brug ved musik, radio og tv mv. findes specielle infra-røde anlæg beregnet til mennesker med hørenedsættelse, hvor lyden transmitteres trådløst fra en senderenhed til hovedtelefonerne.

Se også

Læs hvordan de bruger høretekniske hjælpemidler på neurologisk afdelings enhed for demens på Rigshospitalet Glostrup.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI