Hør for livet

Hør for livet er et udviklingsprojekt målrettet erhvervsaktive med enten medfødt eller erhvervet høretab. Udviklingsprojektet blev sat i gang i november 2012 og afsluttedes i februar 2016.

Projektet bestod af seks kvalificeringsforløb, der har sigtet mod at styrke deltagernes livskvalitet gennem at kvalificere til at høre for livet, dvs. give den enkelte deltager viden og forståelse for sin høresituation, pege på hørestrategiske muligheder for at skabe lyst, mod og ejerskab til at opretholde kommunikation og samvær med andre i hverdagen, trods et høretab.

130 mennesker har gennemført Hør for livet, fordelt med 65 personer med et høretab og 65 pårørende.

Læs mere

Hør for livet - Midtvejsrapport
Hør for livet - Afsluttende evalueringsrapport
Hør for livet - Vejledningshæfte til fagpersoner

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI