Erhvervsaktive

Fakta

Fakta om mennesker med hørenedsættelse og arbejdsliv:

  • Hver 5. i job har nedsat hørelse i større eller mindre grad. Det svarer til ca. 700.000 danskere. Ca. 78.000 har en del vanskeligheder med at høre, mens ca. 632.000 har lidt vanskeligheder med at høre (Vive 2023).
  • Hørenedsættelser udgør en barriere i arbejdslivet, blandt andet fordi det er et skjult handicap.
  • Mennesker med hørenedsættelse får mindre støtte fra deres arbejdsgivere end normalthørende.
  • Mange med hørenedsættelse trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Også uden at være klar over, at det er høreproblemer, der er årsagen til, at de ikke føler, at de kan klare jobbet længere.
  • Mennesker med hørenedsættelse er mindre tilfredse med arbejdsmiljøet og med deres forhold til ledelsen.
  • For få mennesker med hørenedsættelse og arbejdsgivere kender mulighederne for teknisk og social støtte og rådgivning.
  • Ca. 100.000 mennesker i den erhvervsaktive alder er ikke på arbejdsmarkedet. Det koster samfundet milliarder hvert år. Med den rette støtte kunne en stor del af denne gruppe komme i job.
  • Alle er potentielle høreapparatbrugere, idet de fleste med tiden får enten et aldersbetinget eller et støjrelateret høretab. Derfor har alle arbejdspladser en interesse i hørehensyn. 

Læs mere

"Høreproblemer i arbejdslivet". En undersøgelse på baggrund af SHILD 2020. Mads Lybech Christensen og Anna Amilon, Vive 2023.

"Uhørt". Rapport om høretab og tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialforskningsinstituttet 2006.

"Når hørelsen svigter". Rapport om høreproblemer på jobbet. Socialforskningsinstituttet 2003.

Udvalget for erhvervsaktive med høretab

Høreforeningen har et udvalg for erhvervsaktive. Udvalget arbejder for at forbedre vilkårene i arbejdslivet for mennesker med lyd- og høreproblemer. 

Læs mere om udvalget.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI