Erhvervsaktive

Støttemuligheder

Der er mange muligheder for støtte, hvis man har høreproblemer på arbejdet.

Loven om kompensation til handicappede i erhverv har "til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap".

Find rundt

Det vigtigste er dog, at man kan finde rundt i systemet. Og når det er offentligt, og handler om høresag, er det ikke altid lige let. Der er to lov-sæt som understøtter dette - begge administreres i jobcentrene.
Staten i jobcentret administrerer ordningen med personlig assistance (også skrivetolkning) og fortrinsret til offentlige stillinger. Der er intet krav om medlemskab af A-kasse.

Kontakt nøglepersonen i jobcentret

Er man medlem af en A-kasse, er det staten i jobcenteret, der bevilger løntilskud, hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning. Jobcentrene har en nøgleperson på handicapområdet (muligvis en tidligere handicapkonsulent) ansat. De står for bevillingen.

Er man ikke i en A-kasse skal bevillingen ske i kommunens jobcenter. Kommunen kan også give støtte til løntilskud og fleksjob.

Specialkonsulenter

Hvis man har svært ved at finde og få den rette støtte, er der enkelte specialkonsulenter ansat til at støtte mennesker med hørenedsættelse i deres arbejdsliv. Se en oversigt over specialkonsulenterne.

De forskellige støtteordninger

Læs om fortrinsadgang, hjælpemidler og personlig assistance (fx tolkning) på www.bmhandicap.dk

Læs om ansættelse med løntilskud på jobcentrene på www.jobnet.dk

Læs om fleksjob på borger.dk

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI