Erhvervsaktive

Arbejdsgivere

Kan dine medarbejdere høre, hvad du siger? Hver 5. i arbejde har problemer med hørelsen.

I alt har omkring 700.000 erhvervsaktive problemer med hørelsen i større eller mindre grad. Ca. 78.000 har en del vanskeligheder med at høre, mens ca. 632.000 har lidt vanskeligheder med at høre (Vive 2023).

Man kan med nogle forholdsvis enkle regler og redskaber lette hverdagen for kolleger med høreproblemer - regler, der kan gavne hele virksomhedens kommunikation. Se rådene nedenfor.

Mennesker med hørenedsættelse er helt almindelige og forskellige mennesker, der blot ikke hører så godt. De har en højere arbejdsløshedsprocent, og en tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Men mange af disse mennesker kan med de rette hjælpemidler være ligeværdige medarbejdere på arbejdspladsen.

Sæt hørelse på dagsordenen

Brug tyve minutter af et personalemøde på at tale om hørelse og god kommunikation. Bestil evt. en af Høreforeningens høreguider til at komme med et oplæg.

 Gode råd, hvis du er personaleansvarlig:

  • Husk at hver 5. i arbejde hører dårligt, og at det kan være årsagen til, at du ikke brænder igennem med alle budskaber
  • Sæt dig ind i de forholdsvis få regler om hørehensyn: Tal tydeligt med normal stemme, tal en ad gangen og ikke for hurtigt, se på den der har hørenedsættelse, tal ikke med hånden for munden, undgå unødig støj
  • Sæt lidt tid af på et personalemøde til at tale om hørelse. Inviter eventuelt en af Høreforeningens høreguider, der ved alt om emnet
  • Tillad hjælpemidler ved møder, også skrivetolk, og installer en teleslynge i de vigtigste møderum
  • Meld ud, at det er i orden, at medarbejderen bruger tid på at anskaffe sig de rette tekniske hjælpemidler
  • Støt din medarbejder, hvis vedkommende ønsker nedsat tid som fx flexjob eller anerkend et større pausebehov
  • Bak din medarbejder op. Tal om nødvendigheden af at være åben om høreproblemerne. Gør det legalt at have en funktionsnedsættelse
  • Husk, at nedsat arbejdstid pga. høreproblemer bør nævnes i en ny ansættelseskontrakt. En ansættelsesaftale efter de sociale kapitler i overenskomsten kan være en bedre mulighed end flexjob

Læs mere

"Høreproblemer i arbejdslivet". En undersøgelse på baggrund af SHILD 2020. Mads Lybech Christensen og Anna Amilon, Vive 2023.

I 2006 udgav Socialforskningsinstituttet rapporten "Uhørt", om høretab og tilknytning til arbejdsmarkedet. Download rapporten Uhørt.  

Læs om §56 aftale ved sygdom

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI