Find vej i systemet

Nøglepersoner i jobcentrene

Alle jobcentre har udpeget en nøgleperson på handicapområdet. Nøglepersonens funktion er at være intern konsulent for kolleger i spørgsmål om f.eks. løntilskud, hjælpemidler og tolkebistand.

Nøglepersonen skal bl.a. bidrage til, at jobcentret prioriterer arbejdsfastholdelse og integration af personer med handicap som en del af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

Indsatsen over for personer med handicap er ikke bestemt af, om man er førtidspensionist, kontanthjælpsmodtager, på ledighedsydelse eller i beskæftigelse.

Du har mulighed for at kontakte nøglepersonen i dit jobcenter, hvis du er usikker på, hvilke rettigheder og muligheder du har. 

Målet med nøglepersonerne i jobcentrene er bl.a. at:

  • Sikre at mennesker kan blive på arbejdsmarkedet på trods af et handicap.
  • Medvirke til, at målsætningen om øget beskæftigelse af personer med handicap bliver opfyldt.

Læs om høretekniske hjælpemidler
Læs om tolkeformer

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI