Artikler

Gode råd til lærere

Hvis du har en elev med høretab i din klasse er det vigtigt, at du ved noget om høretab, og hvordan du bedst kompenserer for det.

Gode råd til lærere med elever med høretab

 • Få PPR til at hjælpe med at finde et lærerkursus, der handler om børn med høretab.
 •  Lad én lærer være den koordinerende person omkring barnet med høretab
 • Sørg for oplysninger til de andre lærere, også på flere klassetrin, hvis der er meget samarbejde på tværs.
 • Dygtiggør dig på området, snak med din skoleleder om dette.

Forberedelse

 • Få en uddybning af barnets hørekurve. Hører barnet dårligt på begge ører? Hvordan skelner eleven i ro og i støj?
 • Få tale-hørepædagogen til at gennemgå det nyeste notat fra Audiologisk afdeling – hvert år.
 • Lav akustiske målinger i klassen.
 • Vær opmærksom på, om barnets høretab kræver støtte eller vidtgående støtte.
 • Hvordan bruges evt. støttetimer bedst?
 • Nogle børn med høretab kan have sproglige problemer.
 • Testning og evaluering kan være en støtte.
 • Forberedelse og efterbearbejdning med barnet kan være en støtte.
 • Brug ekspertisen fra PPR,  Center for Høretab , Høreforeningen eller VISO.  

Forældre

 • Glem ikke, at mange forældre ved rigtigt meget om høretab, som de formentlig gerne vil dele med lærerne.
 • Mange forældre har lært at arbejde efter AVT metoden, som er en metode, hvor forældre er de vigtigste sproggivere omkring deres barn.
 • Nogle forældre vil gerne være ansvarlige for teknikken i klassen. Tag imod tilbuddet. Husk at der er sket fantastisk udvikling på den tekniske del, når vi taler høretab. Den pædagogiske del skal føle trop.
 • Lav ugeplaner, så kan forældrene bedre følge med i, hvad der sker. 

I klassen

 • Det er afgørende vigtigt, at lærerne har god klasseledelse, så der er ro og orden i klassen. Det er til gavn for barnet med høretab, men også  for alle andre elever i klassen.
 • Placer eleven rigtigt, så eleven har godt udsyn til såvel lærer som klassekammerater og gerne med lyset i ryggen.
 • Vær klar over, om eleven støtter sig til mundaflæsning.
 • En drejelig kontorstol med drejesæde kan være til gavn.
 • Vær 100 procent sikker på, hvordan barnet hører og forstår, hvad de andre elever siger.
 • Bed hørepædagogen om at fortælle klassen om høretab på en sjov og spændende måde.
 • Få besøg af en ekspert på høretab i klassen.
 • Opdeling af klassen i en lille og en større gruppe kan være en stor hjælp for barnet med høretab og for hele klassen.
 • Måske vil det støtte nogle børn, hvis barnet får sangtekster med hjem. Eller at man arbejder med gåder hjemme, hvis man gør det på skolen.

Husk

 • Børn med høretab er lige så forskellige som andre børn.
 • Børn med høretab kan have forskellige hørenedsættelser. En strategi, der er virkelig vigtig for en elev, er måske mindre vigtig for en anden, derfor er individuelle hensyn vigtige.

Kompensation/hjælpemidler 

 • Hvis eleven med høretab har FM-udstyr, så er der kun er én, der skal tale ad gangen. Det er godt for alle i klassen.
 • Nogle elever med høretab har ekstra støttetimer. Dem kan de andre elever også nyde godt af. Nogle klasser har et Sound Field anlæg, der får lærerens stemme til at lyde højere for alle børn i klassen.
 • Måske er der en tale-hørepædagog på skolen, der lærer hele klassen noget om høretab og kommunikation. Det er virkelig spændende. Du kan få demonstreret, hvordan et høretab lyder.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI