Børn

Lovgivning

Når man forsørger et barn med et handicap, herunder høretab, er der mulighed for at få dækket nødvendige merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste.

Her kan du læse om socialloven på børneområdet -  om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Fra barn til voksen

Vær opmærksom på, at mange regler ændrer sig, når man fylder 18 år. Overgangen fra barn til voksen betyder også overgangen til ny lovgivning.

DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet) har udgivet guiden "Fra barn til voksen" hvor du kan læse mere om, hvad I skal være opmærksomme på. Guiden er ikke skrevet med henblik på mennesker med hørehandicap, men er en generel guide til mennesker med handicap.

Lovguider

DUKH har udgivet en række lovguider, der giver en kortfattet introduktion til forskellige områder. Tre lovguider der er særligt relevante for børnefamilier:

Søg hjælp hos DUKH

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at få gratis og uvildig rådgivning hos DUKH, der er en er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet, som har til formål at medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Gå til DUKHs hjemmeside.

Webdesign og udvikling / SYNERGI