Børn

Hjælpemidler

Uanset hvor stort eller lille dit barns høretab er, vil der næsten altid være brug for hjælpemidler.

Alle hjælpemidler skal bevilges af den kommune, man tilhører. Det er op til den enkelte sagsbehandler at vurdere, om det ansøgte er nødvendigt. Men da de enkelte kommuner og sagsbehandlere fortolker/forvalter loven forskelligt, kan det være vanskeligt selv at afgøre, hvilke krav man kan stille. Det kan derfor være en god idé at trække på andres erfaringer og få råd og vejledning, fx via Høreforeningens vejledning eller vores børnefaglige frivilligpanel.

Læs mere om hjælpemidler 

Læs om bevilling af hjælpemidler 

Webdesign og udvikling / SYNERGI