Cochlear implant

CI-bibliotek

Her finder du litteratur om Cochlear Implant. Send gerne forslag til yderligere litteratur til ci-udvalg@hoereforeningen.dk 


Høreforeningens vejledning til erhvervsaktive, der skal CI-opereres
Høreforeningen har udarbejdet en vejledning til erhvervskative, der skal CI-opereres.
Læs vejledningen her

En ny gruppe hørende?
Specialeafhandling og præsentation af Karen Lise Roslyng.
En kvalitativ undersøgelse af cochlear implanterede teenageres livskvalitet og identitetsdannelse.
Læs specialet her
Se præsentationen her

Cochleaimplantater hos voksne
Specialeafhandling af Anne Mette Kristensen,
Et teoretisk speciale om faktorer, der påvirker udbyttet hos cochlearimplanterede.
Læs specialet her 

Auditory Verbal Therapy
Orientering om tiltag i Danmark af Birgitte Franck
Læs orienteringen her 

Arvelige hørenedsættelse - Nye muligheder for døve og hørehæmmede
Af Lisbeth Tranebjærg, speciallæge audiologisk afdeling Bispebjerg Hospital
Læs artiklen her 

Cochleaimplantat til døve voksne: Konsekvenser for livskvalitet
Af Reservelæge Jens Højbjerg Wancher, afd. læge Christian Emil Faber og overlæge Aksel Møller Grøntved.
Kilde: Ugeskrift for læger
Læs artiklen her 

Cochleaimplantat til døve voksne: Psykosociale konsekvenser
Af Klinisk assistent Malene Vejby Mortensen, hørepædagog Uffe Jochumsen, Profesoor Christian Brahe Pedersen og professor Therese Ovesen, Århus Universitetshospital, audiologisk afd.
Kilde: Ugeskrift for læger
Læs artiklen her 

Kokleær Implantation i Danmark 1982-2005 
Af Professor Jens C. Thomsen, leder Cecilia Fernandez Samar og overlæge Jørgen Hedegaard Jensen
Kilde: Ugeskrift for læger
Læs artiklen her 

To ører ikke et spørgsmål om kroner
Af: Malene Vejby Mortensen, læge, ph.d.
Indlæg i Politiken januar 2006
Læs indlægget her 

Auditory Verbal Therapy 
Omtale af foredrag af Jacqueline Stokes og Elizabeth Tyszkiewich i Legoland ved deCIbels årlige arrangement for professionelle den 30. september 2005
Kilde: Videnscenter for Hørehandicap
Læs omtalen af foredraget her 

Bilateral Cochlear Implantation i Danmark - Komplikationer og udbytte
Specialeafhandling af Matilde Fogh
Læs specialet her

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI