Danske biograffilm med tekster

Høreforeningens biografundersøgelse

Under 6% af de hørende i Høreforeningens biografundersøgelse generes af tekster. Undersøgelsen blev foretaget i december 2015.

"Hvis der var tekst på danske film, ville jeg gå endnu mere i biffen”.

”Dejligt, at der kommer fokus på tekstning af danske film. Jeg vil også gerne være i stand til at gå i biografen og se nye danske film samtidig med, at alle andre også synes de er interessante og snakker om dem”.

Citaterne er fra Høreforeningens biografundersøgelse, som 1.196 personer gav input til i december 2015. Det er vi meget glade for og tusind tak for de mange gode og fine kommentarer, hvor flere blandt andet gav udtryk for, at der også burde laves en tilsvarende undersøgelse vedrørende tekstning på TV. Flere gav udtryk for, at de sjældent ser danske film i biografen på grund af de manglende undertekster og derfor venter, til de kommer i TV eller på DVD.

1.029 (86 %) af deltagerne i undersøgelsen har nedsat hørelse i varierende grad. 148 (12 %) er hørende, mens 19 (1,6 %) ikke kender deres hørestatus. 


Hvornår vil folk i biografen?

En del af de biografer, der viser danske film med tekster, har en tendens til at sætte de tekstede forestillinger på i dagtimerne - men er det nu også her behovet er?

Hverdage

64 % foretrækker at se film klokken 19 mandag til torsdag. 14 % foretrækker 16-forestillingerne, 11 % vælger kl. 14, 6 % vil se kl. 21, mens kun 3 % vil se 11-forestillingerne:

Biograftider

Fredage

Om fredagen er 19-forestillingen også den mest foretrukne med 63 % efterfulgt af kl. 16 med 13 %. Kl. 21 vil få besøg af 12 %, mens kun 9 % vil se 14-forestillingen. 11-forestillingen vil kun få besøg af 3 %.

Weekenddage

Lørdage og søndage er det lidt mere spredt, men 19-forestillingen er en klar 1. prioritet med henholdsvis 47 % og 41 %. 16-forestillingen kommer ind som nr. 2 med henholdsvis 23 % og 30 %. 14-forestillingen får 3. pladsen med henholdsvis 14 % og 18 %. 21-forestillingen vil få besøg af henholdsvis 13 % og 8 %. 11-forestillingen er en klar bundskraber med 2 % både lørdag og søndag.
19-forestillingerne er dermed suverænt det mest foretrukne tidspunkt, hvor folk ønsker at gå i biografen på alle ugens dage. Mindst attraktive er kl 11-forestillingerne, hvor under 3 % vil bruge tid og penge på at se film.


Er der forskel på erhvervsaktive og pensionisters biograftider?

Undersøgelsespersonernes gennemsnitsalder er 58 år. Den yngste er 13 år og den ældste 95 år. Lidt over halvdelen er over 60 år og hovedparten af dem er pensionister/efterlønnere. Hvis man ser på behovet for at gå i biografen ud fra alder og med det foretrukne tidspunkt kl 19, så viser undersøgelsen, at 80 % af de erhvervsaktive og 48 % af pensionister/efterlønnere foretrækker 19-forestillingerne fra mandag til fredag.

Pensionister/efterlønnere udgør ca. 22 % af dem, der gerne vil i biografen kl 14 og kl 16 mandag til fredag. Lørdag og især søndag er kl 16 det foretrukne tidspunkt hos ca. 30 % hos pensionisterne.

For erhvervsaktive er tallene ca. 4 % for 14 og 16 forestillingerne mandag til torsdag. Fredage kl 14 og 16 er tallene lige under 3 %. Lørdag og søndag kl 14 vil det også være lige under 3 %, mens 16-forestillingerne vil få besøg af ca. 22 % af de erhvervsaktive. 55 % foretrækker kl 19 om lørdagen og 47 % kl 19 om søndagen.


Hvor meget generer teksterne egentlig de hørende?

”Man burde tilgodese folk med hørenedsættelse, vi andre tager ikke skade af tekster på film.”

”Jeg håber, de vil vise flere danske film med tekster. Min hørende kone synes også, det vil forbedre oplevelsen”.

”Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være et problem, at alle danske film er tekstede, når vi er vant til, at alle udenlandske film er det!”


I undersøgelsen stillede vi spørgsmålet: Hvordan vurderer du, at undertekster på danske film vil påvirke din oplevelse af filmen?
Som det ses i figuren herunder, der vel at mærke viser de hørendes svar, er et stort flertal hørende positivt indstillet over for tekster:

Holdning til tekster

Af de 121 hørende personer, der deltog i undersøgelsen er 2 (1,65 %) af dem meget negative over undertekster på danske film, 5 (4,13 %) er negative. 19 personer er neutrale (15,7 %), 61 er positive (50,4 %) og 34 (28,1 %) er meget positive.

De negatives svar går især på, at underteksterne på danske film forstyrrede billedet for meget. Men kigger man på de samme personers svar på, om underteksterne på de udenlandske film generer dem, så er svaret nej. De har ikke behov for undertekster på danske film, men på udenlandske film har de, for ellers kan de ikke følge med i filmen!


Tekster svære at finde - og for sent

”De må meget gerne skrive mere tydeligt om film er tekstet eller ej. ”

”Jeg ville ønske, at der var tekster på danske børne/tegnefilm, så jeg kan tale med mine børnebørn om filmen bagefter”.

  • Hvis de danske film blev tekstet ved alle forestillinger, vil 61 % gå mere i biografen og 26 % ville måske gå mere i biografen.
  • På spørgsmålet om, hvorvidt det er svært at finde ud af, om der er tekster på danske film, svarede 76 %, at det er svært. 
  • 77 % mener, at det at se en film i biografen er en god måde at bruge tid på sammen med venner og familie. 
  • 67 % mener, at danske film skal tekstes via lovgivning – 15 % er neutrale.
  • 64 % mener, at tekstede danske film skal vises ved ALLE forestillinger fra dag 1 til slutdatoen. 
  • 53 % finder det uacceptabelt, at Nordisk Film først viser en tekstet dansk film 3 uger efter premieredagen kl 14 lørdag/søndag.
  • Hvad hørestatus angår er 57 % høreapparatbrugere, 44 % afhængige af tekster på danske film, 35 % har middelsvær hørenedsættelse og 31 % svær hørenedsættelse. 4 % er døvblevne og 4 % er døve. 12 % bruger CI.


Foreløbig konklusion på undersøgelsen

Høreforeningen mener, biograferne ikke længere kan bruge som undskyldning, at undertekster vil 'skræmme' det hørende publikum væk. Hvis vi lægger procenttallene sammen for dem, der er neutrale, positive og meget positive, så udgør det hele 96,05 % (af samtlige besvarelser), som i det mindste ikke har noget imod tekster på danske film. Den meget lille gruppe af biografgængere, der ikke ønsker tekster på danske film bør ikke have lov til at ødelægge det for den store gruppe, der ikke har noget imod undertekster på danske film. Vi snakker om en gruppe på ca. 5 % af det samlede publikum, der er imod tekster!


Særforestillinger for de hørende?

Måske skulle man stille det spørgsmål, om ”særforestillingerne” i virkeligheden skal tilbydes til minoriteten – altså til de personer, der er imod tekster på danske film, så de kan få mulighed for at se utekstede danske film?

Filmproducenterne og biograferne bør kunne vinde rigtig meget ved at øge markedsføringen af de tekstede danske film. Dels via TV-reklamer, hvor der tydeligt gøres opmærksom på (det vil sige med undertekster på), at den danske film er med tekster og dels via annoncering i lokal- og eller dagspressen, hvor der tydeligt angives, når de dansksprogede film har undertekster. Alle større biografer bør afse nogle af deres sale til at vise de tekstede danske film parallelt med de utekstede film på publikumsattraktive tidspunkter. Der findes nogle mindre biografer, Korsør Biografteater og Valby Kino, der allerede har taget skridtet fuldt ud med at vise ALLE danske filmforestillinger med tekster, hvis filmen findes i tekstet version.

Høreforeningen finder det rimeligt at kræve, at danske film, der modtager offentlig filmstøtte, altid produceres i tekstet version.  

Høreforeningen mener også, at danske biografer – såvel store som små – bør forpligtes ved lov til at vise de danske film med tekster fra dag 1 og ved alle forestillinger. Personer med nedsat hørelse har lige så stor ret til samme adgang til de danske film, som det hørende publikum har. Og den økonomiske statsstøtte som filmene nyder godt af bidrager vi alle til via skatten, hørende som ikke hørende.

Når biograferne fortsat er modvillige til at vise de danske film med tekster fra dag 1, så svarer det til, at diverse kørestolsramper og elevatorer ved de danske biografer var lukkede det meste af tiden, så kørestolsbrugere og gangbesværede heller ikke havde adgang til at se film i biografen.

Undersøgelsen af biografvaner er foretaget af Leon Carlsen, næstformand i Høreforeningen og formand for Høreforeningens Tilgængelighedsudvalg i samarbejde med foreningens sekretariat.

Følg med på Facebook

Høreforeningens Tilgængelighedsudvalg har oprettet Facebookgruppen Tekstning af dansksprogede biograffilm, hvor der informeres om de seneste tiltag på området, og hvor brugerne kan gøre hinanden opmærksomme på tekstede forestillinger rundt omkring i landet. Du finder gruppen her.

Se også vores side om danske biograffilm med tekster.

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI