Lovgivning

Rettigheder i forhold til arbejdslivet

Det kan være en fordel at kende lov nr. 1254 af 20. december 2000 - Lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Der er mange muligheder for støtte, hvis man har høreproblemer på arbejdet. Loven om kompensation til handicappede i erhverv kan i mange tilfælde betyde forskellen på at have eller ikke have et job.

Lovteksten er klar: Loven har "til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap".

Jobcenteret

Jobcenteret skal hjælpe, blandt andet når det gælder personlig assistance (tolk), hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning, løntilskud og fleksjob. Jobcentrene har handicapkonsulenter ansat, der er uddannede til at hjælpe dig. Hvis man har svært ved at finde og få den rette støtte, har regionerne en række specialkonsulenter, der netop er ansat til at støtte mennesker med høreproblemer i deres arbejdsliv. Se en oversigt over specialkonsulenterne.

Personlig assistance

Ifølge loven kan du som handicappet få personlig assistance til at klare dit arbejde, så du har samme muligheder som andre. En personlig assistent kan fx være en tolk. Der er intet loft over, hvor mange timer man kan få assistance - dvs. også mere end 37 timer om ugen.

Personlige assistance kan ydes til:

  • Lønmodtagere i ordinær beskæftigelse
  • Personer, der søger beskæftigelse på ordinære vilkår
  • Selvstændige erhvervsdrivende
  • Personer, der søger ansættelse eller er ansat i job med løntilskud
  • Personer, der søger ansættelse eller er ansat i fleksjob
  • Personer, der deltager i tilbud om virksomhedspraktik

Isbryder

Som nyuddannet, der gerne vil have erfaring uden at kunne få job, har du mulighed for at arbejde i en virksomhed med løntilskud.

Fortrinsadgang

Ønsker man at søge en ledig stilling i det offentlige, kan man som handicapet anmode om fortrinsadgang. Man skal gøre opmærksom på det i ansøgningen. Det giver ikke fortrinsret til et job, men gør det lettere at komme til samtale.

Tolk

Mennesker med svær hørenedsættelse, døvblevne og døve kan få støtte i form af en tolk. Det kan være skrivetolk, tegnsprogstolk og tolk på tegnstøttet kommunikation.

En tolk kan gøre en kæmpe forskel. Et møde der ellers ville være umuligt at følge med i, kan pludselig blive noget, du ikke blot kan følge med i, men hvor du også kan deltage aktivt i diskussioner mv.

Løntilskud - flexjobs

Der er desuden en række muligheder for at arbejde på nedsat tid eller blive ansat med løntilskud, hvis man ikke kan finde arbejde. Tal med  din lokale handicapkonsulent eller med specialkonsulenten i dit region.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI