Guider og bisiddere

Bisidderservice

Mange kan komme i en situation, der kan være svær at overskue, når vigtige spørgsmål skal afklares med fx offentlige myndigheder, banken eller sundhedsvæsnet. Man kan have brug for støtte fra en neutral person, som kan hjælpe med at skabe overblik og klarhed, men ikke til at træffe beslutninger for én.

Høreforeningen tilbyder alle medlemmer denne form for støtte fra en neutral person, en såkaldt bisidder.

En ret at have en bisidder med

Hvis man ønsker det, har man altid ret til at tage en bisidder med til møder eller konsultationer i det offentlige. Det er slået fast i forvaltningslovens paragraf 8. Her står der, at man som part i en sag på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan lade sig repræsentere eller bistå af andre.

Hvad kan man få hjælp til?

Høreforeningens bisiddere er frivillige, som alle har gennemgået et kursus i bisidderservice. Bisidderne er medlemmer af Høreforeningen og har kendskab til høreområdet. Bisidderne er ikke fagpersoner på nogle specifikke områder og kan således ikke fungere som juridisk rådgiver, socialrådgiver eller lignende.
Bisidderne er uddannet til at understøtte, at du som bruger får overblik over din situation og fx får klarhed over, hvilke spørgsmål du vil stille til fx en konsultation. Bisidderne overtager ikke din sag og fremfører ikke synspunkter på dine vegne.

Bisidderforløb

Et typisk forløb med en bisidder består af 3 faser:
 
Forberedende møde
Du og bisidderen mødes, og du fortæller om din situation og det kommende møde/konsultation. Bisidderen lytter og spørger ind til, hvad du gerne vil have ud af mødet, og hvordan du kan opnå det. Måske udarbejder I en liste med spørgsmål, som du gerne vil have svar på. I kan også aftale, hvordan bisidderen kan støtte dig undervejs, hvis det fx er svært at høre, hvad der bliver sagt, eller du bliver usikker.

”Mødet/konsultationen”
Du og bisidderen møder op til mødet med offentligheden. Bisidderen forholder sig lyttende og som I i øvrigt har aftalt.

Afsluttende møde
Efter mødet/konsultationen runder I sagen af og opsummerer eventuelt, hvad der nu skal ske. Hvis der er planlagt flere møder, og du fortsat ønsker støtte fra en bisidder, kan det godt lade sig gøre. Du skal i så fald kontakte sekretariatet.

Tavshedspligt

Bisidderne er underlagt tavshedspligt. Det vil sige, at bisidderne ikke omtaler din sag eller situation nogen steder eller videregiver oplysninger.

Kontakt til en bisidder

Hvis du ønsker hjælp fra en bisidder, skal du kontakte Høreforeningen. Ring på telefonnummer 36 75 42 00 eller udfyld denne formular.

Du vil kort blive spurgt om, hvor i landet du bor, hvad din sag drejer sig om og din kontaktinfo. Vi skaffer derefter en bisidder, som kontakter dig.

Bisiddere:

 

 • Gerda

  Gerda

  Haderslev

  Jeg bruger høreapparater og er blevet bisidder, fordi jeg gerne vil hjælpe andre. Jeg har været tillidsmand i mange år og har derfor stor erfaring med bisidderrollen. Jeg vil gerne fortsætte med at være en god støtte for andre.

 • Bente

  Bente

  Jægerspris

  Jeg har de sidste 12 år af mit arbejdsliv været sagsbehandler og hjulpet mennesker, der har været i nød. Jeg har set, hvordan personer der er i knibe har svært ved at kæmpe deres egen sag. Alle skal behandles retfærdigt og have den hjælp, de har brug for og ret til, og det vil jeg gerne medvirke til som bisidder.

 • Susanne

  Susanne

  Sabro

  Jeg har arbejdet som pædagog i 41 år, det meste af tiden som leder for institutioner. Jeg blev hørehandicappet for 16 år siden og er nu pensionist. Jeg er bisidder, fordi jeg gerne vil støtte andre i at få den hjælp, de har brug for, både i forhold til tekniske hjælpemidler samt inspiration til, hvordan man får det bedste liv med sit hørehandicap.

 • Randi Wetke

  Randi Wetke

  Egå

  Jeg er bisidder, fordi jeg gerne vil hjælpe andre med at få den behandling, de har brug for. Jeg har arbejdet med hørelse i mange år og kender en del til årsager til høretab og behandling af høretab.

Webdesign og udvikling / SYNERGI