Tinnitus

Viden om tinnitus

Her kan du læse mere om årsager til tinnitus og muligheder for hjælp og lindring.

Tinnitus er ikke en livstruende sygdom, men den kan være svær at leve med. Det er naturligt, at du føler uro eller angst, når du får tinnitus. Derfor er det vigtigt, at du søger råd og vejledning til, hvordan du kommer videre. Det er nemlig muligt at leve et godt liv med støjen i hovedet.

Op mod 80 procent af de mennesker, der søger behandling for deres tinnitus, kan hjælpes i en eller anden grad. Det viser fx erfaringerne fra samarbejdet mellem Audiologisk afdeling i Odense og Center for Velfærd og Kommunikation.

Har man høretab, er det en rigtig god ide at få høreapparater, da over 50 procent oplever forbedring af tinnitus. Der findes i dag kombinationsapparater, høreapparat med lydstimulator, som kan indstilles individuelt og være med til at sætte tinnitus i baggrund.

 

Reaktioner

Typiske reaktioner på tinnitus er at undgå støjende steder, musik og at beskytte sig selv med ørepropper. Undgåelses-adfærd sætter dog gang i hjernens alarmberedskab, som kan forstærke tinnitus. Mange oplever at være alene med problemet, som er svært at forklare for andre.

Tinnitus og lydfølsomhed påvirker søvnen, den sociale lyst, aktivitetsniveau og samværet med familie og venner. Stress, bekymringer, indre uro, angst og koncentrationsproblemer er også typiske reaktioner.

 

Hvad kan du selv gøre?
• Gør noget, som optager dine tanker
• Hvil dig ofte, stress af
• Kontakt kommunikationscenter for kursus
• Anvend en lille radio eller lydpude om natten
• Tal med andre om din tinnitus
• Undgå at isolere dig

Der findes forskellige teknikker til at “snyde” hjernen, så den ikke fokuserer på støjen. Nogle audiologiske afdelinger og kommunikationscentre holder kurser, hvor man kan lære sådan en teknik. Normalt opleves tinnitus mindre belastende med tiden. Det skyldes, at hjernen vænner sig til lyden og dermed bedre kan abstrahere fra den.

 

Mulige årsager til tinnitus

De bagvedliggende grunde til tinnitussens opståen kan være mange og er ofte en kombination af flere ting. Den manglende mulighed for at måle tinnitus, som den opleves for patienten, gør det dog ofte vanskeligt for behandleren med sikkerhed at sige, hvad den enkeltes tinnitus skyldes. Mange er derfor nødt til at acceptere, at årsagen ikke kan bestemmes. Det kan handle om en eller flere af nedenstående årsager:

– Høreskade efter kraftig lyd fx koncert, nytårsfyrværkeri, arbejde med larmende maskiner osv.

– Høreskade på grund af godartet svulst på hørenerven.

– Ubehandlet nedsat hørelse – altså at man går rundt med et høretab, men ikke bruger høreapparater.

– Stress/ voldsom bekymring/en overbelastning i din livssituation – det kan både være arbejdsmæssigt og personligt, at du har alt for meget at tumle med. Og har du fået tinnitus vil det i sig selv naturligvis også stresse og bekymre dig yderligere.

– Angst/depression – ved angst er du i alarmberedskab og dermed forstærkes alle sanser – også høresansen og lyden fra selve høresystemet.

Når en ubehandlet hørenedsættelse kan give tinnitus, skyldes det, at høresystemet simpelthen får for lidt lyd at arbejde med. Der kommer en forøget nerveaktivitet i det auditive system - hjernen mangler lyd, leder efter et signal og fejlfortolker.

Desuden kan følgende problemstillinger også i nogle tilfælde medføre tinnitus:

– Menières sygdom, som skyldes forandringer i væsken i det indre øre.

– En godartet knude i ørekanalen

– Forgiftning af sanseceller som følge af visse typer medicin (Man er blandt andet opmærksom på de typer, der indeholder acetylsalicylsyre.)

– Ørevoks og infektioner

– Hjerte- og kredsløbsproblemer

– Hjernerystelse og Whiplash

– Forhøjet blodtryk, lav blodprocent, lavt stofskifte og diabetes

– Myoser og tand-/kæbeproblemer

– Allergi

 

Behandling

Har du en væsentligt generede tinnitus med eller uden hørenedsættelse, skal du ifølge Sundhedsstyrelsens regler henvises af din ørelæge til en audiologisk afdeling for yderligere udredning. Nogle audiologiske afdelinger har tilbud om tinnitus-behandling, andre henviser videre til kommunikationscentrene (bemærk at nogle kommuner har hjemtaget disse opgaver).

Som du kan læse herover, kan man bl.a. få hjælp til lydterapi, som er umiddelbart lindrende, men ofte blot så længe lydterapien er til stede.

Den overordnede behandling ved svær tinnitus bør som udgangspunkt være terapi af veluddannede behandlere.

Der findes flere retninger inden for tinnitus-behandling. Nogle af de førende eksperter herhjemme anbefaler i dag Tinnitus Activities Treatment, der kombinerer rådgivning og lydterapi og fokuserer på at forbedre følgende: tanker og følelser, hørelse, søvn og koncentration.

ACT-behandling er en anden mere brugt metode, der tager udgangspunkt i det værdimæssige i stedet for i symptomerne. Man arbejder bl.a. at fokusere på det meningsfyldte i tilværelsen.

Den såkaldte TRT- Tinnitus Retraining Therapy - anvendes også i Danmark, men ikke i samme udstrækning som for ti år siden.

Defokuseringsteknikker, mindfullness og meditation er også velkendte elementer i en tinnitus-behandling. Blandt de nyere tilbud er hypnoterapi.

En af de helt store udfordringer er, at de fleste gerne vil have fjernet tinnitus fuldstændigt og skal arbejde med at håndtere og leve med noget ubehageligt i måske meget lang tid.

Tilbuddene om hjælp indeholder bl.a. udredning, samtaler, afprøvning af hjælpemidler, henvisning til terapeut/psykolog.

Der findes p.t. i Danmark et enkelt tilbud om gruppeterapi hos psykolog og tinnitusekspert Anne-Mette Mohr. Se www.annemettemohr.dk

 

Hjælpemidler
• Mange har glæde af at have en neutral lyd kørende i baggrunden, for eksempel musik med naturlyde
• En særlig form for høreapparat kan ”maskere” tinnitus
• Lyd i hovedpuden eller i ørerne om natten kan ogsågive en helt anden søvn.

Det vigtigste er, at du ikke går alene med din tinnitus. Snak med andre om den!

 

Gode veje til mindre tinnitus:

Musik
Svag musik ved sengen, fx fra radio/CD-afspiller

Højttalere
På internettet, f.eks. www.Coolstuff.dk eller www.livingintime.dk kan man købe små, flade, billige højttalere, der kan lægges under hovedpuden, så forstyrrer man ikke nogen.

Apps
Hvis du har en smartphone, altså en iPhone eller Android -mobiltelefon, eller en tablet (fx iPad) findes der på App store/Play butik små programmer (Apps), der kan hentes til telefonen. Disse programmer kan indstilles til at spille fx beroligende naturlyde (bølgeskvulp, regnvejr, fuglefløjt).
Eksempler på Apps (søg på sleep):

”Sleep Pillow sounds” (App store til iPhone eller iPad) eller
”Pillow” (Play butik til Android)

Hvis du er mere til afspænding og meditation

Der er Apps, med små programmer med afspænding og meditationer, f.eks. Mindfulness. Eksempler på disse er:

”Mindfulness i hverdagen” (til Android)
”iMindfulness – Mindfulness meditation” (til iPhone)

Kilde: Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Se også artiklen Kropsterapi hjælper på din tinnitus.

 

Alternativ behandling

Der sælges i dag mange slags tinnitus-produkter på nettet, og Høreforeningen har flere gange advaret mod svindlere, der lover guld og grønne skove for produkter, der ikke virker.

Forskellige former for privat lydterapi bliver også tilbudt. Men pt. er Høreforeningen ikke i besiddelse af solid dokumentation for, at dette virker.

Nogle behandlere tilbyder en tinnitusbehandling kaldet Lenire, der ved hjælp af svag elektrisk stimulering af tungen, i kombination med lydstimulering skulle give lindring af tinnitus. De danske tinnituseksperter psykolog Anne-Mette Mohr og psykolog, PhD, Martin Jensen har studeret den forskning, der ligger til grund for behandlingsmetoden. Deres konklusion er, at det ikke kan afvises, at behandlingen har en effekt, men at der lige så godt kan være tale om placebo, hvilket producenten Neuromod endnu ikke har kontrolleret for. Neuromods salgschef fortalte ved den årlige tinnituskonference i Iowa, august 2023, at brug af Lenire måske kan hjælpe til at flytte fokus fra tinnitus. Lenire placerer sig dermed som et ”værktøj”/hjælpemiddel på lige fod med andre ”værktøjer” i forhold til afhjælpning af tinnitus. Man skal derfor ikke gøre sig forhåbning om, at Lenire kan kurere tinnitus, men behandlingen kan muligvis for nogles vedkommende reducere tinnitusbelastningen.

Fremtidens løsninger

Der forskes i øjeblikket på mange områder i løsning af tinnitus-problemer. P.t. udvikles der medicin på dyreforsøg-plan for ødelagte hårceller, som Novo fx støtter. Desuden er der forskning i, om kendte lægemidler, herunder for epilepsi, kan afhjælpe tinnitus. Der findes ikke en medicinsk løsning på tinnitus i dag.

I USA forskes også i implantater, der stimulerer vagusnerven i halsen, men de endelige beviser for, at det virker, er fortsat ikke klar.

 

Flere slags tinnitus

Tinnitus er pr. definition en dysfunktion i det auditive system, ofte i det cochleare system med øget aktivitet flere steder i hjernen, men kan være udløst af andet.

Normalt er tinnitus en skade i det auditive system, på hårceller eller synapser.

Akut tinnitus kommer oftest ved høj støj, måske fordi hårcellernes stivhed nedsættes, så de blafrer.

Der findes en objektiv tinnitus, som nogle gange kan høres ud af øret.Det kan typisk være en skade i blodkar, som undersøges via MR-scanning.

Muskulær tinnitus kommer af tics i mellemøremusklerne, der giver en klik-lyd.

Somatisk tinnitus er uden skade i øret og kan bl.a. skyldes smerter i tænderne, tyggemuskler eller kæbeled, men også fra muskler i ryggen.

 

Se også

Tinnitus fra A-Z

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI