Lyd på livet: Forebyggelse af høreskader og tinnitus blandt børn og unge

Høreforeningen igangsætter 3-årigt projekt om unges lyttevaner.

WHO anslog for få år siden, at 1,1 milliard yngre mennesker er i risiko for at miste hørelsen på grund af de måder de omgås musik på. Også larm i skoler, institutioner og gaming sætter børn og unges hørelse i farezonen.

Derfor søsætter Høreforeningen nu en storstilet indsats til forebyggelse af høreskader og tinnitus blandt børn og unge.

Unge skal vide, hvor højt de bør lytte til musik, i hvor lang tid samt hvordan de i øvrigt undgår høreskader. De får viden om sikker sex, alkohol, rygning, kost og motion, men unges viden om støj og høreskader er begrænset. Derfor påtager Høreforeningen sig med projektet Lyd på livet et samfundsansvar, så børn og unge får viden om, hvordan de passer på deres ører.

 


Børn og unge gambler med hørelsen

En helt ny undersøgelse som Høreforeningen har fået foretaget af analyseinstituttet Epinion viser, at mange børn og unge gambler med deres hørelse:

  • 46 % af børnene i undersøgelsen ved ikke, at det kan være skadeligt at bruge hovedtelefoner, hvorimod hele 96 % godt ved, at det kan være skadeligt at ryge cigaretter.
  • Halvdelen af børnene bruger hovedtelefoner næsten hver dag, og brugen lader til at være stigende i takt med, at de bliver ældre.
  • 30 % af børnene bruger hovedtelefoner 1-2 timer om dagen, og 30 % bruger dem mellem 2 og 6 timer dagligt.
  • 41 % af børnene har oplevet tinnitus.

Undersøgelsen er foretaget blandt et repræsentativt udsnit af børn og unge i alderen 8 – 14 år i februar 2022. 

Mere om projektet

Børn og unge i Danmark bruger headsets til musik og gaming som aldrig før. Lydstyrken er ofte høj, ligesom den også er høj ved fx koncerter og sportsbegivenheder. Børn og unge bliver i dag udsat for langt højere lyd og i længere tid end tidligere.

Det har fået WHO til at slå alarm. De vurderer, at unge mennesker gambler med deres hørelse, hvilket vil få både fysiske og psykiske konsekvenser senere i livet.

 

 

I Danmark ser vi også et stigende antal børn og unge, der rammes af tinnitus og høreskader. I Høreforeningen mener vi, at det er en vigtig samfundsdagsorden, som vi gerne vil gøre noget ved. Vi har derfor udviklet et projekt sammen med en række samarbejdspartnere og eksperter i lyd, der på en ny, nærværende og kreativ måde skal give viden og bidrage til, at unge ændrer adfærd.

Projektet er almennyttigt og målrettet alle børn og unge i Danmark, der gennem aktiviteterne vil lære, hvordan de passer på deres hørelse og undgår at blive ramt at tinnitus. På samme måde, som vores børn og unge lærer om sikker sex som en del af undervisningen i skolerne.

En af udfordringerne er, at der i dag ikke bliver undervist i, hvordan man passer på sin hørelse. Høreforeningen bliver ofte kontaktet af lærere, der efterspørger undervisningsmateriale. Forældre kender heller ikke til sunde lydstyrker, og hvor lang tid man bør høre musik eller game med headset. Selv helt små børn indstiller ofte selv lydstyrken.

Gennem projektet vil vi derfor i samarbejde med lærere, pædagoger, forældre, børn og unge samt audiologiske eksperter udvikle kreative metoder til at give børn, unge og deres forældre mulighed for at træffe bevidste og sunde valg, der beskytter hørelsen. Vi vil ligeledes invitere sundhedsmyndighederne med ind i samarbejdet. Projektet bliver også en del af en samfundsagenda om ro og pauser i livet, skru ned og sluk mobilen som modvægt til stress og behovet for hele tiden at ’være på’, når man er ung.    

Projektet er fremtidssikret bl.a. ved, at lærings-og adfærdsmodellerne vil blive udviklet, afprøvet og evalueret, hvorefter de stilles til rådighed og kan benyttes fremadrettet i skolerne mm.

Forebyggelse har nogle særlige udfordringer i forhold til unge. Budskabet om at forebygge et høretab eller tinnitus længere fremme i livet kan være svær. Men gennem dialog med hundredevis af unge, bl.a. på Ungdommens Folkemøde, er vores indtryk, at de unge er opmærksomme og interesserede i at kende mere til, hvad der er risikoadfærd og hvordan de kan ændre adfærd. Men det handler også om at nå børnene i en tidlig alder, så de får grundlagt de sunde vaner. Derfor arbejder projektet også med at få hørelsen på skoleskemaet i de yngste klasser.

Se hele projektbeskrivelsen her

 


De støtter Lyd på livet

Lyd på livet er støttet af William Demant Fonden, GN Store Nord Fondet, Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond:

 

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau