Undersøgelse om unges hørevaner


I analysen af unges hørevaner er der spurgt ind til de unges lytteforbrug, adfærd og støjpåvirkning. Der er også spurgt ind til de unges bevidsthed om og kendskab til de helbredsmæssige konsekvenser og forebyggende initiativer til at passe på hørelsen.

Datagrundlaget for analysen er indsamlet af analyseinstituttet Bilendi&respondi. Indsamlingsperioden er forløbet fra den 9. til 15. november 2022.

til indsigtsrapporten her

Undersøgelsen er en del af Høreforeningens projekt - Lyd på Livet - om forebyggelse af høreskader og tinnitus blandt børn og unge. Læs mere om projektet her.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI