Nye alarmerende tal: Unge er omgivet af lyd og støj, men uvidende om risikoen for høreskader

Halvdelen af teenagerne i en ny undersøgelse tænker aldrig over, at de ved at udsætte deres ører for kraftig lyd eller støj kan ende med en høreskade senere i livet.

Nye alarmerende tal: Unge er omgivet af lyd og støj, men uvidende om risikoen for høreskader

PRESSEMEDDELELSE FRA HØREFORENINGEN

Knap 6 ud af 10 af de 13-19-årige danskere er dagligt eller næsten dagligt i situationer med kraftig lyd eller støj – mens næsten hver tredje i aldersgruppen for nylig har været udsat for kraftig lyd eller støj i mindst 3 timer på en enkelt dag. Alligevel tænker halvdelen af teenagerne aldrig over, at de ved at udsætte deres ører for kraftig lyd eller støj kan ende med en høreskade senere i livet. Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Bilendi&respondi har lavet for Høreforeningen. 

De nye tal understreger ifølge Høreforeningens landsformand, Majbritt Garbul Tobberup, at der er stort behov for mere oplysning og forebyggelse, hvis vi skal undgå en kraftig vækst i høreskader, når de yngre generationer bliver ældre:

”Alverdens lyd er mere tilgængelig end nogensinde, og mange unge forbruger lyd fra de står op til de går i seng. Det kan være fedt og give mange gode oplevelser, men det belaster også ørerne i en sådan grad, at risikoen for at udvikle en høreskade eller tinnitus er stor. Det er mange unge slet ikke klar over, og det skal vi have gjort noget ved. I dag får unge viden om alt fra sikker sex og alkohol til rygning, kost og motion, men det er lige så vigtigt, at de lærer nogle gode og sunde lyttevaner. De skal vide, hvornår og hvordan lyd kan skade hørelsen. For kraftig lyd i for lang tid kan få store konsekvenser senere i livet,” siger Majbritt Garbul Tobberup.

Høreforeningens undersøgelse viser også, at mere end hver tiende mellem 13-19 år hører en hyletone, susen eller brusen i hovedet flere gange om ugen - et tydeligt tegn på, at høresystemet er overbelastet. Undersøgelsen bekræfter dermed tal fra Den Nationale Sundhedsprofil tidligere på året, der viste en stigning i antallet af unge kvinder og mænd med tinnitus på henholdsvis 82 og 59 pct. Aldersgruppen i sundhedsprofilen er 16-24 år, mens den i Høreforeningens undersøgelse er lavere fra 13-19 år, hvilket kun gør de nye tal endnu mere alarmerende.

Høreskader og tinnitus kan forebygges

Høreforeningen har netop lanceret en landsdækkende kampagne, der skal hjælpe de unge med at passe på hørelsen. Kampagnen er en del af et treårigt forebyggelsesprojekt - ”Lyd på livet” – som er støttet af William Demant Fonden, GN Foundation, Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

”Det er nu, vi skal sætte ind, hvis vi skal have vendt den alarmerende udvikling. De unge skal ændre deres adfærd, og vi skal som samfund tage ansvaret på os og hjælpe de unge på vej” siger Majbritt Garbul Tobberup og fortsætter:  ”Ellers risikerer vi at stå med en hel generation, der på grund af høretab ofte vil blive hægtet af i sociale sammenhænge og har større risiko for at brænde ud både på jobbet og i familielivet. På trods af den hjælp man kan få fra høreapparater og anden teknik, er det utroligt udmattende at leve med dårlig hørelse. Heldigvis kan man selv gøre meget for at undgå høreskader. Det budskab vil vi blandt andet gerne have ud til de unge gennem den kampagne, vi har igangsat, for deres ører skal holde hele livet. Men vi håber også, at de nye sundhedsordførere bliver opmærksomme på problematikken, så vi i fællesskab og som samfund kan tage hånd om problemet,” afslutter Majbritt Garbul Tobberup.

5 gode råd til at forebygge høreskader og tinnitus:

  • Pas på lydstyrken
  • Hold pauser fra lyd
  • Hold afstand til kraftige lydkilder
  • Brug ørepropper
  • Find stille steder til pauser.


For yderligere oplysninger: Kontakt sekretariatschef Lotte Grostøl, mobil 31 66 44 41, e-mail: lg@hoereforeningen.dk

Læs mere om ”Lyd på livet”

Lyd på livet - klubben

 

Lyd på livet - bilen

 

Lagt på 20. december 2022

Fotos: Niklas Adrian Vindelev

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI