Guide til hverdagen

Lev godt med en hørenedsættelse

Høretaktik: At tackle en hørenedsættelse er svært, men alligevel kan det godt lade sig gøre at leve et godt, indholdsrigt, aktivt og udadvendt liv.

Graden af hørenedsættelsen og graden af skelneevnen har betydning for, hvor svært det er at tackle. Men selv personer, der har mistet al hørelse, kan lære at leve en rigtig god tilværelse. Høretaktik er nøgleordet og her får du en række tips til, hvad du kan gøre.

Stil krav til dine omgivelser

Når en person gerne vil tale med dig, er det kun rart for vedkommende at føle sig sikker på, at du har forstået, hvad der bliver talt om. Vær åben om din hørenedsættelse - og væn dig til altid at sige til, når du ikke er sikker på at have forstået alt. Det er en kunst, der er meget svær at lære - men hvor udbyttet, når kunsten er lært, langt overgår indsatsen.

Kunsten at sige hva'behar med et smil

At kunne sige hva'behar med et smil har stor betydning. Det lyder let - men man står netop i en frustreret situation, fordi man ikke kan forstå, og får derfor meget nemt sagt "hva'behar" med både irriteret mine og stemme. Dette er derfor også en kunst at kunne.

Kom i god tid og få den bedste høre-plads

Når du skal til et møde, et foredrag, en fest eller tilsvarende, så mød op 10 minutter før, du ellers havde planlagt, så du kan vælge den plads, hvor du vurderer, det er lettest at høre fra. Som et ekstra plus slipper du også for stressen ved at komme i sidste øjeblik.

Bed om hensyn før bordplanen er lavet

Det kan være en svær udfordring at blive inviteret til stor fest. Men det går meget lettere, hvis du allerede, når du modtager invitationen, kontakter værten og venligt gør opmærksom på, at du har nogle særlige behov. Forvent ikke værten selv forstår dine behov - du skal selv være den bedste til at beskrive dem. Fungerer du høremæssigt bedst ved at sidde yderligt i den ene ende? Eller fungerer du bedst ved at sidde centralt? Det er du den eneste, der kan vurdere, og du må derfor selv være den, der gør opmærksom på det.

Belysning

Når du skal høre i selskab med mange mennesker, skal du udnytte de sidste hørereserver og overskud. Belysningen er af stor betydning. Modlys gør kommunikationen svær eller måske umulig. Sørg selv for, at du placeres, så lyset falder bedst muligt.

Levende lys giver hygge - men fungerer ikke godt som belysning, når man skal støtte sig til mundaflæsning. Det kan være svært altid at skulle være den, der må bede om, at det elektriske lys tændes. Men forklarer du venligt, at du ikke kan kommunikere i dæmpet belysning, så forstår folk det godt - de tænker bare ikke selv på det. 

Festtaler og sange

Hvis du ønsker at få del i festtaler og sange, må du yde lidt ekstra for det. Bed på forhånd om at få taler og sange udleveret. Også selv om talen kun er noteret i stikordsform. Det kan gøre udslaget til, at du godt kan fange, hvad der bliver sagt. Er det alligevel ikke muligt at høre - så rejs dig og stil dig tættere på den som taler, hvis det gør, at du så kan høre.

Trådløst udstyr eller retningsbestemt mikrofon er oplagt at benytte.

De fleste kan bruge skrivetolk

At få gavn af en skrivetolk stiller ikke andre krav, end at du kan læse dansk. Fx til fester, kan støj gøre det umuligt at høre selv med en lille eller en moderat hørenedsættelse. Selv om du høremæssigt klarer dig godt til daglig kan kurser, møder eller foredrag være umulige at få udbytte af. Trådløst udstyr kan være til stor hjælp i disse situationer. Men er det alligevel ikke nok, kan det stærkt anbefales at forsøge med en skrivetolk.

Læs mere om tolkning

 


 

Webdesign og udvikling / SYNERGI