Guide til hverdagen

Folkekirken

Folkekirken har et særligt "beredskab" for personer med nedsat hørelse. At tage del i kirkelige handlinger handler i høj grad om at kunne høre, hvad der foregår - ofte i store rum med dårlig akustik. Dette særlige arbejde hører under Kirkeministeriet og blev etableret i 1986.

Kontaktpræster

Der er ca. 80 sognepræster fordelt over hele Danmark, som er videreuddannede til at varetage opgaven som kontaktpræst for mennesker med hørenedsættelse. Kontaktpræsten er uddannet til:

  • at kunne sætte sig ind i, hvordan det er at leve med et høretab
  • at kende til konsekvenserne af at have et høretab
  • har kendskab til de personlige problemer som fx isolation og ensomhed i relation til et høretab
  • at kende til anvendelse af hjælpemidler som teleslynge, højttalere, FM-udstyr

Landsdelspræster

Der findes to landsdelspræster:

Vest for Storebælt
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9
6600 Vejen

Tlf.: 65 92 30 33
Fax.: 65 92 30 64
Mobil: 29 66 06 50
E-mail: ssj@post6.tele.dk      
Hjemmeside: www.hoergodt.dk

Øst for Storebælt

Pt. ingen landsdelspræst

Gudstjenester med hørehensyn

Landsdelspræsterne varetager efteruddannelsen til kontaktpræst. Derudover afholder de, i samarbejde med de lokale kontaktpræster, særlige gudstjenester for mennesker med nedsat hørelse og døvblevne rundt om i landet. Ved disse gudtjenester er der tekstning, trykt prædiken, og tele-slynge.

Der er mulighed for at blive hentet gratis med kirkebil. Efter gudstjenesten er der kaffe og socialt samvær med ligestillede.

Kirkeblad om mennesker med hørenedsættelse og døvblevne

Vest for Storebælt udgives bladet "Hør Godt - i kirke og menighed", der udkommer et par gange årligt.  Læs mere her.

Kirkeudvalg

Der findes både et Kirkeudvalg-Vest og et Kirkeudvalg-Øst. I hvert udvalg sidder landsdelspræsten samt mennesker med hørenedsættelse og døvblevne, som repræsenterer Høreforeningen. 

Tegnbibel

Med Tegnbiblen har danske døve fået et bibelsk skrift på deres eget modersmål. Tegnbiblen består af hele Lukasevangeliet samt udvalgte tekster til kirkeåret og folkekirkens ritualer. Tegnbiblen blev taget i brug den 3. februar 2013.

Få adgang til den online version her.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI