Foredrag om skrivetolkning og CI

Her kan du se en række præsentationer fra "VDNR Seminar 2021" om skrivetolkning og CI samt præsentationer om tolkning afholdt på Høreforeningens online arrangementer.

VDNR Seminar 2021

VDNR seminar program på engelsk

Kort omtale af foredragene

Speech-to-text v/ Anders Olsvoll, HLF Briskeby, Norge

A Swedish Handbook in Speech-to-text Interpreting v/ Ulf Norberg, Stockholm University, Sverige

Den Nationale Tolkemyndighed v/ Bo Kragelund, chef for Tolkemyndigheden, Danmark

Foredrag om CI: Rehabilitation for cochlear implant recipients v/ Abigail Anne Kressner, Assistant Professor, DTU Health Tech, Danmark

Why People with a Cochlear Implant Listen to Music v/ Jeremy Marozeau, Hearing Systems, DTU, Danmark

The Situation of Speech to Text (STT) Interpreting in Nordic and Baltic Countries v/ Liisa Sammalpenger, Finland

Start-up speech-to-text v/ Teet Kallaste, Estland


Online foredrag i Høreforeningen

Skrivetolkning - Teknik og statistik v/ Peter Lundh, Høreforeningens Døvblevne- og tolkebrugerudvalg, Danmark

Skrivetolkning i Danmark og Europa v/ Aïda Regel Poulsen, Høreforeningens Høreapparat- og rehabiliteringsudvalg, Danmark

Webdesign og udvikling / SYNERGI