Specialrådgivningen

Læs mere om kontaktinfo og aflysninger.

Information fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab

 

Høreforeningen viderebringer følgende oplysninger vedrørende børn og unge fra Området for Kommunikation og Specialpædagogik: 
"Specialrådgivningen til børn og unge med høretab og Materialecentret følger myndighedernes anvisninger i forhold til Coronavirus (COVID-19) i Danmark. Vi kan kontaktes, men har kun begrænset aktivitet i uge 12 og 13. Vi følger de generelle udmeldinger på området, herunder eventuelle fortsatte påbud om nedlukning af offentlige virksomheder. Vores hjemmesider vil blive opdateret i forhold til ændringer.
 
Alle henvendelser besvares og henvendelsesskemaer modtages som vanligt. Opgaver, der indebærer et fysisk møde med borgere og samarbejdspartnere udsættes eller aflyses til og med den 29. marts. Vi vil gøre, hvad vi kan for at finde alternative løsninger i forhold til henvendelser og rådgivning, for eksempel telefonmøder, videomøder eller mailkorrespondance.
 
En række aktiviteter er udskudt eller aflyst: Planlagte kurser til og med udgangen af marts er aflyst, seminar om Telepraksis den 30. marts er udskudt til efteråret. Desuden er tilmeldingsfristen til børnehørekurset i juni (uge 25) forlænget.
Følg med på vores hjemmesider, der løbende blive opdateret; http://cfh.dk/  https://ishd.rn.dk/  https://www.matcen.dk/
 
Vi kan kontaktes på hverdage, kl. 8 – 14.00"
 
Center for Høretab (CfH) Fredericia:
Tlf. 99 44 33 33  eller mail: cfh@rsyd.dk, anmodning.ckv@rsyd.dk (sikker mail)
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD) Aalborg:
Tlf. 97 64 70 00 eller 23 99 84 54  eller mail: synoghoere@rn.dk (sikker mail)
Materialecentret Aalborg:
 
Lagt på 20. marts 2020
 
Webdesign og udvikling / SYNERGI