Decibel og Høreforeningen fusionerer

Decibels medlemmer har på foreningens generalforsamling stemt ja til en sammenlægning af de to foreninger. Derfor fusionerer Høreforeningen og Decibel med virkning fra 1. juni 2024.

Decibel og Høreforeningen fusionerer


I januar offentliggjorde bestyrelserne i Decibel og Høreforeningen nyheden om, at de havde indgået en aftale om fusion af de to foreninger. Aftalen tog udgangspunkt i en grundig dialog mellem bestyrelserne og et fælles ønske om at samle kræfterne til gavn for børn og unge med høretab. Fusionen var dog betinget af, at Decibels medlemmer på deres generalforsamling d. 20. marts ville stemme ja til fusionsaftalen.

På den nu afholdte generalforsamling blev fusionen godkendt med et overvældende stort ja. Dermed træder fusionen i kraft d. 1. juni, hvor Decibels medlemmer bliver overført til Høreforeningen.

En samlet forening står stærkere

Under navnet Høreforeningen vil de to organisationer fremover i fællesskab som én samlet forening arbejde for bedre vilkår for alle mennesker med høreproblemer og deres pårørende.

Sofie Christlieb, som er formand for Decibels bestyrelse, siger: ”Jeg er meget glad for den store opbakning, vores forslag om at fusionere har mødt hos medlemmerne. Som én samlet organisation kan vi fremover yde en stærkere fælles indsats for at løfte medlemmernes interesser og sætte børnene og de unge med høretabs vilkår på dagsordenen hos beslutningstagerne. Jeg ser frem til at fortsætte den gode dialog med Høreforeningens ledelse, når vi pr. 1. juni samler kræfterne i én fælles forening.”

Majbritt Tobberup, som er landsformand for hovedbestyrelsen i Høreforeningen, siger: ”Beslutningen om at fusionere er det helt rigtige for vores fælles medlemmer samt for alle dem, der i dag er ramt af høreproblemer. Når vi står sammen, får vi mere gennemslagskraft og endnu bedre mulighed for at styrke adgangen til hjælp, rådgivning og aktiviteter for både børn, unge og voksne med høreproblemer og for deres pårørende. Jeg glæder mig rigtig meget  til at byde Decibels medlemmer velkommen i Høreforeningen.”

Medlemskaber, aktiviteter og organisering

Alle familiemedlemskaber og ungemedlemskaber i Decibel vil pr. 1. juni blive overflyttet til Høreforeningen. De øvrige typer af medlemskaber bliver justeret i forbindelse med fusionen. For børn, unge og familier vil der fortsat være muligheder for både netværk, viden og rådgivning i samme omfang som tidligere. Det betyder, at der bl.a. fortsat udbydes familiekurser, webinarer, netværksarrangementer osv.

Decibels nyvalgte bestyrelse etableres som et børneudvalg under Høreforeningens hovedbestyrelse. Derudover indtræder 2 medlemmer fra børneudvalget samtidig i hovedbestyrelsen. Landsformand for Høreforeningen Majbritt Garbul Tobberup forsætter som formand for den samlede forening.

Medarbejdere i Decibel, som er ansat på fusionstidspunktet, følger med over i Høreforeningens sekretariat, som har til huse i Danske Handicaporganisationers hus i Høje Tåstrup. Høreforeningens nuværende direktør Lotte Grostøl forsætter som direktør for den samlede forening, og Decibels nuværende direktør Sara Maria Cordtz bliver faglig chef for foreningens børne/unge-indsatser.

Læs mere

I fusionsaftalen her kan man læse de nærmere rammer for fusionen.


Lagt på 21. marts 2024

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI