Nyt samarbejde vil sikre lokale ildsjæles mulighed for at gøre gavn

Høreforeningen er med i nyt projekt, der afprøver nye måder at være frivillig på.

Nyt samarbejde vil sikre lokale ildsjæles mulighed for at gøre gavn  


Det frivillige arbejde er under pres. Mange vil gerne yde en indsats, men driftsopgaver og bestyrelsesarbejde fylder for meget og opleves som en barriere for at engagere sig som frivillig. Det vil Høreforeningen, Nyreforeningen og Bedre Psykiatri med støtte fra Nordea-fonden lave om på. Med 5.7 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden vil de tre foreninger afprøve nye organiseringer som supplement til lokalafdelinger og kredse.

”Handling og engagement skal være i centrum for den frivillige indsats. Så vi er rigtig glade for, at vi nu med Nordea-fondens støtte får mulighed for at afprøve mere fleksible måder at engagere frivillige. Uden frivillige kan foreninger som vores, ikke gøre det, vi er sat i verden for, så det er helt afgørende, at vi sikrer, at lokale ildsjæle fortsat har mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet,” siger Jane Alrø Sørensen generalsekretær i Bedre Psykiatri.

Projektet vil invitere til dialogmøder hvor medlemmer, målgrupper og potentielle frivillige kan drøfte behov og interesser for lokale aktiviteter. Og dernæst gennem opstartspuljer få mulighed for at løfte relevante lokale indsatser i selvkørende frivilliggrupper.

”Vi er glade for at støtte projektet, hvor Bedre Psykiatri, Nyreforeningen og Høreforeningen arbejder sammen for at udvikle nye måder at organisere frivillige på, for at fastholde og sikre nye frivillige i fremtiden. Vi glæder os til at følge med, og vi håber at resultaterne kan komme mange organisationer og foreninger til gode,” fortæller Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller.

De første dialogmøder finder sted i efteråret 2023 og over de næste 2 år vil projektet blandt andet besøge Herning, Slagelse, Randers, Frederikshavn, Skanderborg, Gladsaxe, Vejle samt København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Fakta om projektet

Høreforeningen, Bedre Psykiatri og Nyreforeningen vil med støtte fra Nordea-fonden afprøve nye måder at rekruttere og organisere frivillige. Målet er at skabe fleksible frivilligfællesskaber så lokale ildsjæle også i fremtiden kan løfte relevante indsatser til gavn for pårørende og mennesker ramt af sygdom. Projektperioden er august 2023 – december 2025.

Høreforeningen kan kontaktes for yderligere informationer.

 

Lagt på 28. august 2023

Webdesign og udvikling / SYNERGI