Nye spørgsmål til sundhedsministeren

Efter møde med Martin Geertsen har ministeren fået flere spørgsmål om høreområdet.

Nye spørgsmål til sundhedsministeren

 

I maj var Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering til møde med MF Sundhedsordfører Martin Geertsen (V) for at snakke om høreområdet, digitalisering, ventetider og flere høreapparatbrugere i fremtiden.

Efter mødet har Folketingets Sundhedsudvalg efter ønske fra Martin Geertsen stillet disse spørgsmål til Sundhedsminister Magnus Heunicke:

Spørgsmål 886: Finansieringen af programmet ’Høreområdet i fremtiden’ udløber med udgangen af indeværende år. Ministeren bedes bekræfte, at han vil sikre en videreførelse af programmet ”Høreområdet i fremtiden”, herunder sikre at samtlige af programmets indsatsområder implementeres?

Spørgsmål 887: Indsatsområde 1 i programmet ’Høreområdet i fremtiden’ vedrører afprøvning af digital visitation. Ministeren bedes kommentere på, hvorvidt ministeren er enig i, at næste skridt i digitaliseringen af høreområdet er afprøvning af digital visitation i stor skala? Svaret bedes begrundes.

Spørgsmål 888: Som led i Finanslov for 2019 besluttede Folketingets partier med daværende Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i spidsen at øremærke 100 mio. kr. over 4 år mhp. at holde ventelisterne i ro. Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er indstillet på at sikre øremærkede midler på finansloven for 2023 mhp. fortsat at holde ventelisterne i ro?

Spørgsmål 889: Hvis det antages, at udgiften per patient i 2030 vil være den samme som i dag, og der er en årlig tilgang af høreapparatsbrugere svarende til væksten i perioden 2014-2020, så vil høreområdet alt andet lige samlet set mangle 337 mio. kr. i 2030. Ministeren bedes kommentere på, om ministeren også er enig i den antagelse?

Spørgsmål 890: Den ændrede demografi frem mod 2030 betyder 200.000 flere ældre over 65 år. Det lægger pres på kapaciteten og lægemanglen. Hvordan stiller Ministeren sig i den forbindelse over for at arbejde frem mod en autorisation af audiologen som sundhedspersonale for at kunne afhjælpe lægemanglen på hørerområdet?

Det tager typisk op til 4 uger, før der foreligger svar fra ministeren. Svarene vil fremgå af ovenstående links.

Møde med Martin Geertsen

Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering var til mødet repræsenteret ved Bo Bredsgaard Lund, Policy Group, Ågot Møller Grøntved, Klinisk Institut, SDU, Dorte Andersen, Audika Hørecenter samt Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup. Helt til højre ses MF Sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

I april var Høreforeningen til foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. Det førte også spørgsmål til ministeren med sig. Læs mere her.


Lagt på 30. juni 2022

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI