Svar fra sundhedsministeren om høreområdet

Folketingets Sundhedsudvalg har stillet spørgsmål til Magnus Heunicke om høreområdet. Nu er der kommet svar.

Svar fra sundhedsministeren om høreområdet


I april var Høreforeningens til foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. Sundhedsudvalget har efterfølgende sendt seks spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke, hvor der spørges ind til ventetider, økonomi, og indsatsområder. I spørgsmålene henvises til Høreforeningens præsentation fra foretrædet, som kan ses her.

Blandt andet spørger udvalget ministeren, om han vil kommentere de lange ventetider på høreapparatbehandling i Region Nord- og Midtjylland og forklare baggrunden herfor.

Nu har ministeren svaret og svarene kan ses på Folketingets hjemmeside:

Spørgsmål 675 om behovet for styrket indsats samt ministerens citater

Spørgsmål 676 om ventetiderne i Region Nord- og Midtjylland

Spørgsmål 677 om de faglige kvalitetskrav

Spørgsmål 678 om afsætning af midler på den kommende finanslov

Spørgsmål 679 om den demografiske udvikling i forhold til økonomi og behandlingskapacitet

Spørgsmål 680 om status for indsatsområderne i den tidligere regering udspil: Høreområdet i fremtiden

For at se svarene kan man klikke på et af de ovenstående links - vælg herefter linket udfor Endeligt svar.

Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup har følgende kommentarer til ministerens svar:

- Jeg hæfter mig ved og glæder mig over, at sundhedsminister Magnus Heunicke svarer, at han står ved sine udtalelser, omend det ikke er særlig tydeligt, hvordan han påtænker at ”tage syvmileskridt for at få nedbragt ventetiderne”.

- Det er også glædeligt, at ministeren forventer, at initiativerne i høreprogrammet færdiggøres. Til gengæld er det meget skuffende, at vi fortsat ikke har fået bekendtgørelsen til de faglige kvalitetskrav til høring endnu. Den offentlige høring på kvalitetskravene, blev afsluttet i september 2020, så det arbejde er nærmest syltet.

- Endelig og ikke uventet, svarer ministeren ikke på, om regeringen planlægger at afsætte midler til høreområdet i den kommende finanslov. Jeg kan konstatere, at det er nødvendigt, at Høreforeningen fortsat kæmper hårdt for at fastholde politisk opmærksomhed på høreområdet, både på Christiansborg og i regionerne, slutter landsformanden.

I det næste nummer af Høreforeningens medlemsblad, kan du læse om, hvordan Høreforeningens landsformand og direktør Tine Lyngholm, hver dag arbejder på at fastholde politikernes fokus på høreområdet. Det har skabt betydelige forbedringer de sidste fem år, men forbedringerne kan hurtigt forsvinde igen, hvis der ikke fremover afsættes de nødvendige ressourcer. Mere om det i junibladet, der udkommer i uge 25.

 

Lagt på 2. juni 2022

 

  

Webdesign og udvikling / SYNERGI