Interne Zoommøder

Her får du noget praktisk info om afholdelse af Zoommøder:

Interne møder (udvalgs-, bestyrelses- og regionsmøder):

Skal jeg have min egen Zoom-konto?

Det er ikke nødvendigt at have sin egen zoom-konto for at holde et internt møde, hvis I skal have skrivetolke med, da skrivetolkene bruger Tolkeformidlingens zoom-konti (vi anbefaler klart, at I har skrivetolke med på jeres møder).

Interne møder med skrivetolk:

For at booke fjernskrivetolkning til et internt  zoom-møde bestiller I blot tolken via den sædvanlige formular på hjemmesiden.

Formularen er udbygget med felter ift. fjernskrivetolkning. Den person, der bliver angivet som tolkebruger ved bestillingen vil med bekræftelsen af bookingen modtage en mail med mødelinket til det kommende zoommøde. Det er tolkebrugerens ansvar at videresende linket til de øvrige mødedeltagere. Hvis du er lidt usikker og ønsker assistance fra en frivillig superbruger* i forbindelse med opstarten af mødet, så kontakt Linda på mail: Ldn@hoereforeningen.dk 

*En frivillig superbruger kan hjælpe med at lukke mødedeltagerne ind i det virtuelle mødelokale, hjælpe med tekniske problemer med lyd eller billede, holde øje med talerækken, samt hjælpe med at rammesætte mødet. Skrivetolkene kan ikke hjælpe med tekniske udfordringer under et møde, ej heller under opstartsfasen. Det er heller ikke skrivetolkenes opgave at lukke mødedeltagere ind på mødet.

Af hensyn til skrivetolkenes arbejdsforhold anbefaler vi, at I slukker for mikrofonerne, når I ikke har ordet, ellers kan det være svært for tolkene at følge med det talte.

Interne møder uden skrivetolk:

Hvis du tænker, at det er ikke er nødvendigt med skrivetolke på jeres interne møder, så start med at bruge gratis versionen af Zoom, så I kan teste det, inden I anskaffer jer en betalingskonto. Der er en mødebegrænsning på 40 minutter ad gangen, så hvis jeres møder er længere end det, må I starte det på ny. Læs mere om hvordan man indkalder til et zoommøde her.   

Det er også her muligt at få en frivillig superbruger med på mødet, skriv til Linda på mail: Ldn@hoereforeningen.dk for mere information.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI