Zoommøder

Hvis du ønsker at komme i gang med at bruge Zoom i din lokalafdeling, så vær opmærksom på, at Høreforeningen har uddannet en række superbrugere.

Superbrugerne kan stå for den tekniske værtsrolle til et arrangement. I står selv for den almindelige værtsrolle og for omtale af arrangementet, håndtering af tilmeldinger mv.

Kontakt vores organisationskonsulent Linda for mere information: ldn@hoereforeningen.dk eller tlf. 30 73 93 99.

Se også

Praktisk info om afholdelse af interne Zoommøder

Praktisk info om afholdelse af eksterne Zoommøder

Vores generelle guides til at bruge Zoom.

Zoommøde med fjernskrivetolkning

Webdesign og udvikling / SYNERGI