Tolkeformidling

Retningslinjer for bestilling

I Høreforeningens Tolkeformidling ved vi, hvor vigtigt det er for tolkebrugerne, at få tolkning. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at skaffe tolk til alle opgaver, også "hasteopgaverne". Bestil alligevel i god tid, så vi kan sikre den bedst mulige tolkning.

Bestilling

Bestil din tolk så hurtigt som muligt og mindst 14 dage før, tolkningen skal finde sted. Opstår behovet senere, så prøv at bestille alligevel. Vi gør, hvad vi kan, for at finde en tolk, der kan løse opgaven.

Oplys præcis hvor tolkningen skal finde sted, så tolken kan finde frem i rette tid. Vær også omhyggelig med at oplyse hvornår tolkningen skal finde sted. Både start- og sluttidspunkt. Tolkenes opgaver planlægges ud fra de oplysninger, du som bruger oplyser. Det er derfor ikke sikkert tolken vil kunne blive længere end du har oplyst på din bestilling, da tolken kan have andre opgaver.

Bestil skrivetolk

Aflysning

For dig der er tolkebruger:

Aflys så hurtigt som muligt, så vi har mulighed for at sende vores tolke ud på andre opgaver og senest syv dage før, tolkningen finder sted.

For dig der har købt tolkeydelser af os:

Aflys så hurtigt som muligt.

Mere end syv dage før tolkningen: Er der endnu ikke blevet udsendt en bekræftelse, bliver opgaven ikke faktureret. Hvis der er udsendt en bekræftelse, fremsendes der en faktura på én times tolkning.

Syv dage før tolkningen eller senere: Der faktureres det bestilte antal timer. Hvis vi kan sikre tolken en anden opgave indenfor samme tidsrum faktureres dog kun én times tolkning.

Pris

Det er som udgangspunkt gratis for tolkebrugere at benytte skrivetolk. Tolkningen betales af den ansvarlige myndighed/sektor. Priserne afhænger af tolkningens karakter og geografiske placering. Kontakt Høreforeningens Tolkeformidling for information om pris.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI