Tolkeformidling

Regler for bevilling

Hvordan får du tolk  - hvem skal bestille og hvem skal betale? Svaret afhænger af, hvad tolken skal bruges til. Det er som udgangspunkt gratis for dig som bruger at få en tolk.

Social tolkning

Begrebet "social tolkning" dækker over en lang række af forskellige aktiviteter - også aktiviteter som man ikke umiddelbart ville tænke på som en "social aktivitet". Fx hører tolk til jobsamtaler eller kørekortundervisning også under social tolkning. Se den samlede oversigt over, hvad du kan få tolk til under social tolkning-området.


Timebank

Vær opmærksom på, at der ved nogle af aktiviteterne står "timebank". Som tolkebruger har man hvert år 7 timer, som kan bruges til sociale aktiviteter, der hører under timebanken. Hvis flere brugere har brug for tolk til samme aktivitet, bliver forbruget delt mellem dem.


Bevilling, betaling og bestilling

Det er Den Nationale Tolkemyndighed, der bevilger og betaler al social tolkning.

Du bestiller selv tolken, men du skal inden da være registreret som tolkebruger hos Den Nationale Tolkemyndighed. Hent ansøgningsskema eller kontakt os i Tolkeformidlingen, så hjælper vi med oprettelsen.

Erhvervstolkning

Erhvervstolkninger kan fx være tolkning til personalemøder, teammøder, MUS-samtaler, efteruddannelse eller konferencer. Bemærk, at tolkning i forbindelse med jobsøgning hører under social tolkning.


Bevilling, betaling og bestilling

Det er dit kommunale jobcenter, der bevilger og betaler tolkninger i forbindelse med dit arbejde. Kontakt derfor dit jobcenter for at få bevillingen på plads. Herefter bestiller du selv tolken. 

Bemærk, at du godt kan lave en "løbende" bestilling, hvis du fx har et fast personalemøde, som du ønsker tolk til. Husk dog at oplyse os om ændrede tider, ferie mv. 

 

Uddannelsestolkning

Uddannelsestolkning er tolkning til elever i grundskolen, gymnasiet eller handelsgymnasiet eller til studerende på de erhvervsfaglige uddannelser eller på universitetet.

Bevilling, betaling og bestilling

Tolk til elever i grundskolen bevilges og betales af kommunen i samarbejde med PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning). Det er skolens opgave at bestille tolken. 

Tolk til de øvrige uddannelser bevilges af Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK), som hører under Undervisningsministeriet. 

Universitetsstuderende skal selv bestille tolk, ved de øvrige uddannelser er det uddannelsesstedets opgave at bestille tolken.

 

Andet tolkning - sektoransvar

Nogle tolkeopgaver hører under det, der hedder sektoranvarlighedspricippet. Det vil sige, at den ansvarlige myndighed, som tolkningen skal bruges i forbindelse med, skal sørge for en tolk, hvis du har brug for det. Det kan fx være i forbindelse med hospitalssamtaler, møder med din kommune, møder på dit barns skole eller hvis politiet vil tale med dig.

Bevilling, betaling og bestilling

Den ansvarlige myndighed sørger for at bestille og betale tolken. Din opgave som tolkebruger er at gøre opmærksom på, at du har brug for tolk.    

  

Spørg os hvis du er i tvivl

Er du usikker på, hvor en tolkeopgave hører hjemme eller hvordan du får tolk? Kontakt os i Tolkeformidlingen, hvor vi står klar til at hjælpe dig.

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI