Tolkeformidling

Hvad er skrivetolkning

En skrivetolk skriver alt, hvad der bliver sagt, så en person med hørenedsættelse kan følge med i samtalen på en skærm.

Hvis du har problemer med at høre til fx møder, foredrag, fester, samtaler eller i andre sammenhæng, så kan en skrivetolk være en god løsning.

Skrivetolkning bliver fx brugt til møder, kurser, lægesamtaler eller sociale begivenheder. Ved arrangementer med mange tolkebrugere vises tolkens tekst på storskærm. Når der er en enkelt eller to tolkebrugere, vises teksten på en almindelig computerskærm eller en iPad, som tolkebrugeren sidder med.

En skrivetolk taster meget hurtigt - op til mellem 300 og 400 anslag i minuttet. Men det talte sprog svarer til ca. 1200 anslag i minuttet. Skrivetolkning foregår derfor ved, at tolken resumerer det, der er blevet sagt. Når man bruger skrivetolk, har man god mulighed for at tage notater, da teksten bliver stående i nogen tid, inden den forsvinder.

Tolken har tavshedspligt og skriver i et særlig udviklet program, hvor tolkningen ikke kan gemmes. Hverken tolk eller bruger kan efterfølgende læse tolkningen.

Se også denne lille video, der kort forklarer, hvordan skrivetolkning fungerer:

Bestil skrivetolk

Hvem bruger skrivetolk?

Den typiske skrivetolkebruger har en moderat til svær hørenedsættelse, men alle med hørenedsættelse kan have gavn af skrivetolkning. Hvis du har dårligt syn, kan skriftstørrelse, skriftfarve og baggrundsfarve på skærmen tilpasses dit behov.

Det bedste tolkeresultat

Hvad skal der til for, at tolken kan udføre tolkningen bedst muligt for dig?

Tolken skal:

  • Have mulighed for at sætte sit tolkeanlæg op 15 min. før tolkningen.
  • Tilbydes en kontorstol uden armlæn. 
  • Placeres, så tolken nemt kan høre, hvad der bliver sagt. Dvs. tæt på den eller dem, der forventes at tale mest - ikke ude i hjørnet, men gerne midt i lokalet
  • Have udleveret en kopi af skriftligt materiale på forhånd, hvis der fx er en dagsorden, et referat fra et tidligere møde mv.
  • Have pauser. Hvis tolkningen varer længere end en time, skal tolken have 15 minutters pause efter 45 minutters tolkning. Tolkes over 4 timer, har tolken krav på 30 minutters spisepause. Du er ikke forpligtet til at sørge for tolkens fortæring.

Hvilken slags tolk har jeg brug for?

Udover skrivetolkning finder der forskellige andre tolkeformer, som har hver deres fordele, og som retter sig mod forskellige grupper af tolkebrugere.

Læs om de forskellige tolkeformer

Fjernskrivetolkning af videomøder

Det er også muligt at at få skrivetolk på dit videomøde. Se mere her.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI