Ventetid skal ned i Region Sjælland

Valgmøde Region Sjælland: Fire regionspolitikere forsikrede, at selv om der er sket en god udvikling på høreområdet, så vil de arbejde for fire ugers ventetid og behandlingsgaranti.

 

Vi skal længere ned i ventetid

 

Af Irene Scharbau

Fotos: Henrik Frydkjær

 

Siden regionsrådsvalget i 2017 er der sket en flot udvikling i ventetider på høreområdet i Region Sjælland. Det kunne Høreforeningens landsformand konstatere på valgmødet i Vordingborg den 14. oktober, hvor regionsformand Heino Knudsen (S), Gitte Simoni (DF), Jens Ravn (V) og Patricia Rabjerg (Rad.) stillede op til en god debat.

 

Region Sjælland har selv afsat 30 millioner over de seneste fire år til at nedsætte de katastrofale ventetider, der var i 2017 – hele to års ventetid på flere offentlige klinikker. Siden har regionen omstruktureret og senest i år åbnet et særligt hørecenter for komplicerede høretab på Køge Sygehus, inddraget kommunikationscentre, puljelæger og en privat kæde i at løse problemerne.

 

Nu er der omkring 20 ugers ventetid over hele linjen. Hertil kommer 6-8 ugers ventetid til tilpasning og udlevering af høreapparaterne, og ny-henviste samt børn skal til inden for fire uger.

- Jeg er stolt at udviklingen, men jeg er langt fra tilfreds. Vi skal længere ned i ventetid for de komplicerede høretab, sagde regionsformand Heino Knudsen.

 

Realistisk med fire uger

Både han og Patricia Rabjerg mente, de fire ugers ventetid for alle er et realistisk mål at nå.

 

Gitte Simoni gik allerede i 2017 til valg på fire ugers ventetid og var stolt af, at der er kommet så stort politisk fokus på høreområdet.

- De fire uger er en målsætning, som har spredt sig, men vi er bestemt ikke i mål. Det handler om mange ting, når man venter på høreapparater, ensomhed, man kan ikke passe sit arbejde eller uddannelse, sagde Gitte Simoni, der uden held har forsøgt at stille forslag til Danske Regioners generalforsamling om en landsdækkende fire-ugers garanti.

 

Jens Ravn roste Høreforeningen for de bud på løsninger, der kom på Folkemøde Møn i 2019.

- Vi gik tilbage og lavede de løsninger, I pegede på, med bl.a. kommunikationscentrene. Jeg synes, vi lykkedes, men er ikke i mål. Jeg tror det tager tid, at nå helt i mål, for vi skal have regeringen til at indføre behandlingsgaranti, så pengene følger med. Vi har 117 andre områder, som også skal have fokus, sagde Jens Ravn.

 

Hvordan?

Moderatoren ledte forsamlingen gennem aftenen. Han spurgte politikerne, hvordan de vil nå målene.

- Vi er klar til at finde flere penge til området. Desuden skal vi styrke kommunikationscentrene og få overblik over skuffeapparater. Men udfordringen er at skaffe speciallæger til Region Sjælland. Jeg har store forventninger til den nye lægeuddannelse, som forankres her i regionen. Vi vil skabe gode forhold for lægerne her med bedre balance i arbejdslivet, sagde Heino Knudsen.

 

Også Patricia Rabjerg fandt, at specialister i regionen er en kæmpe mangelvare. Hun er med på at kæmpe for at tiltrække flere specialister, der kan tage sig af mennesker med høreproblemer.

- Hvis vi skal være realistiske, må vi se på skattefordele til læger, sagde hun.

 

Gitte Simoni meldte klart ud, at hun vil presse regionsrådet på budgetforhandlingerne.

- Hvad angår Hørecenter Køge, så har vi ikke set alle muligheder endnu. Vi kan skrue på åbningstider, holde åbent i weekender. Kommunikationscentrene justerer på apparaterne pt., men de kan så meget andet. Vi har ikke set hele effekten endnu, og vi er nødt til at have området i konstant fokus, sagde hun.

 

Også Jens Ravn mente, at længere åbningstider kunne være en løsning. Og udbygning af aftaler med ørelæger.

- Og vi skal have fat i de lægestuderende. Region Sjælland er et spændende sted. Vi kan ikke bare lokke med frisk luft og fuglefløjt, men fx også med garanti for ægtefællejob, gode skoler og billige boliger. Det tror jeg, vi kan komme langt med, sagde venstrepolitikeren.

 

Behandlingsgaranti

Landsformand Majbritt Garbul Tobberup havde også sit krav om behandlingsgaranti med til politikerne i Vordingborg. Helt diskriminerende er der ikke behandlingsgaranti på høreområdet, som i resten af sundhedssystemet. Hun spurgte, om politikerne ville forpligte sig til at tage kontakt til partifællerne på Christiansborg og arbejde for en garanti.

- Ja, jeg vil holde min folketingsgruppe oppe på det her, sagde Patricia Rabjerg.

- Ja, jeg har gjort det, og jeg er sikker på, at de i Venstres gruppe ved, det er et ønske, sagde Jens Ravn.

- Ja, vi skal altid lytte til, hvad Majbritt siger, så gør vi det rigtige, sagde Gitte Simoni.

- Ja, jeg vil tage Brian Bressendorf i hånden og presse på, men tager det for lang tid, gør vi også noget selv, sagde Heino Knudsen om sin partifælle, folketingskandidaten Bressendorf, som lovede behandlingsgaranti på Folkemøde Møn og pt. vikarierer i Folketinget.

 

Fjerne læge-flaskehals

Landsformanden spurgte også til, om politikerne ville være med til at fremme autorisation af og bedre uddannelse af audiologiassistenter, så de kan behandle mere på egen hånd.

- I arbejdsgruppen for fremtidens hørerehabilitering ser vi på, hvordan vi finder de hænder, der skal bruges. De færreste har komplicerede høretab, men som det er i dag, skal alle førstegangsbrugere visiteres og henvises af en ørelæge. Noget man fx kun har i lille omfang i Norge. Autorisation kan skaffe flere hænder. Min holdning er, at vi har 350 private høreklinikker. Der er brug for dem, og de kunne tænkes ind i en behandlingsgaranti - uden egenbetaling, sagde Majbritt Garbul Tobberup.

 

Politikerne fandt tanken interessant og vigtigt og ville gerne se nærmere på dette.

Regionsformanden fortalte, at diskussionen om risiko og faglig kamp allerede foregår.

- Men vi har på høreområdet stået sammen som regionsråd og sagt, at det her vil vi. Vi tager ansvar, sagde Heino Knudsen og tilføjede, at regionens første erfaringer med samarbejde med en privat kæde ikke har været så stor en succes, men at han er åben for at gå de veje, som giver de bedste resultater og nærhed for borgerne.

 

Sagen om CI

Landsformanden kom desuden ind på sagen om nye cochlear implants, som brugerne kun kan få byttet hvert 6. år mod fire år med almindelige høreapparater.

- Det betyder, at børn kan gå rundt med to forskellige processorer på ørerne i en tid, hvor de skal lære at tale. Det er ikke i orden, at bare fordi CI er dyrere, skal folk vente. Teknologien forbedres konstant, sagde hun og opfordrede politikerne til at gå hjem og spørge deres administration, hvorfor det er sådan.

Både Jens Ravn og Heino Knudsen udtrykte overraskelse over dette forhold.

- Vi har aldrig hørt om den problematik før, sagde de og ville tage sagen videre.

 

Gode spørgsmål

Fra salen kom adskillige gode spørgsmål i løbet af aftenen. Bl.a. var der flere, som berettede om deres besvær med at få et apparat, så de kunne passe deres arbejde. Bl.a. en bruger af benforankret høreapparat, som ikke måtte købe et selv, da han havde mistet det, og en høreapparatbruger, som ikke kunne få nyt høreapparat, når synet blev dårligere.

Ligeledes var der efterlysning af tekstede valg-videoer på Youtube og overvejelser af værdien af at høre. Forebyggelse og demensrisiko. Politikerne var overraskede over, at det skulle være så svært at få hjælp og tog oplysningerne med sig hjem.

 

- Det er en kæmpestor opgave vi står overfor. Over 25 år vil vi have en halv million danskere over 80 år. Det er dejligt, folk lever længere. Men vi vil se et sundhedsvæsen, som er meget anderledes om 20 år, mere selvbetjent. Vi bliver nødt til at tage forebyggelsesdagsordenen alvorligt, sagde Heino Knudsen.

 

Hertil sagde Jens Ravn, at sundhedsvæsenet også får noget at gøre godt med – ny teknologi. Og han var enig i forebyggelses-tanken.

Majbritt Garbul Tobberup kunne oplyse, at Høreforeningen starter et stort forebyggelsesprojekt i skolerne inden længe (Læs mere i Hørelsen).

 

De mange flere ældre, kommende krav til forbedret kvalitet i høreapparatbehandling fik Patricia Rabjerg til at kalde det en enorm udfordring.

- Vi er nødt til at gøre det attraktivt for de unge at tage en sundhedsuddannelse, sagde hun.

Gitte Simoni så en udfordring i, at flere får brug for høreapparater.

- Derfor er det vigtigt, at systemet omkring høreapparater er velsmurt. Vi skal have et optimalt system, sagde hun.

 

Se også: https://hoereforeningen.dk/om-os/regionalvalg-2021-kom-til-valgmoede-i-hoereforeningen/

 

 

Lagt på den 18. oktober 2021

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI