Udbetaling af engangsbeløb ved opstået døvhed

Dækning ved kritisk sygdom.

Udbetaling af engangsbeløb ved opstået døvhed


Nogle pensionsselskaber mv. forsikrer mod opstået døvhed som en del af deres dækning af kritiske sygdomme, og Høreforeningen har kendskab til flere medlemmer, der har fået udbetalt et engangsbeløb.

Der behøver ikke at være tale om 100% døvhed, men det er forskelligt fra selskab til selskab, hvad kriterierne er, og hvordan de fortolkes i forhold til den enkelte sag. 

En forsikring ved kritisk sygdom er typisk oprettet via din arbejdsplads, din fagforening, din fagforening, dit pensionsselskab, dit pengeinstitut eller via Sygeforsikringen danmark.

Høreforeningen har været i kontakt med Forsikring & Pension, der er brancheorganisationen for forsikring- og pensionsselskaberne i Danmark. De anbefaler, at man går ind og ser på sit selskabs forsikringsbetingelser, og kontakter sit selskab, hvis man tænker, at man hører inden for betingelserne. Når man kontakter sit selskab er det godt at få alt på skrift, og at man beder om at komme i kontakt med den klageansvarlige.


Lagt på 12. december 2017

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI