Succes i syd

På fire år er ventelisterne i Region Syddanmark gået fra at være landets længste til at være de korteste. Det udløste store roser fra Høreforeningens formand, der dog også opfordrede politikerne til at være på stikkerne, så man ikke igen når ventelister på halve eller hele år.

Succes i syd

 

Tekst: Benny Lauridsen

Fotos: Lars Aarø

- Region Syddanmark er et eksempel på, at en behandlingsgaranti godt kan gennemføres i praksis. I løbet af fire år er ventelisterne skrumpet fra godt to år til nu omkring fem uger. Når man kan gøre så meget på fire år, er jeg sikker på, at man i løbet af den næste valgperiode kan forkorte ventelisten yderligere, så man kan få høreapparatbehandling inden for fire uger.

Sådan sagde Høreforeningens landsformand, Majbritt Garbul Tobberup, den 2. november på et valgmøde til regionsrådet i Region Syddanmark, som Høreforeningens lokalafdelinger i regionen afviklede i Kolding Kommunes uddannelsescenter, KUC i Kolding.

Fire regionsrådspolitikere deltog i arrangementet, der foregik i en både åben og positiv stemning.

De fire politikere var Stephanie Lose, formand for regionen og formand for Danske Regioner samt næstformand i Venstre, SF-politikeren Karsten Fogde, den konservative politiker Michael Nielsen, der også er medlem af regionens sundhedsudvalg, samt Karsten Uno Petersen fra Socialdemokratiet.

Majbritt Garbul Tobberup mente i det indledende oplæg, at regionen fortjente roser, og sagde bl.a.:

- Der har været en god udvikling mange steder i regionerne, hvor det er gået godt i de seneste fire år. Men jeg har glædet mig til at komme til valgmøde her i regionen. For her ser det bedst ud i dag af alle regioner, og man er gået fra 124 ugers ventetid dengang til de nuværende omkring fem uger.

- Det er virkelig godt gået, for I er gået fra at have landets længste ventelister til nu at have de korteste. Men vi skal jo gerne fortsætte den gode udvikling, så vi ikke ryger tilbage på ventetider på halve eller hele år, så hold fast og hold fokus, opfordrede hun.

Nye pres på høreområdet på vej

Landsformanden brugte også ord på at holde Region Syd og Midtjylland op ved siden af hinanden. Midtjylland har jo nu overtaget den tvivlsomme ære, som Region Syd havde ved forrige regionsrådsvalg, nemlig at have landets længste ventetider.

- Forskellen mellem Region Midt og Syd er prioritering af høreområdet, politisk fokus, og at man her i Syd har valgt at ”walk the talk” – at omsætte ordene til handlinger, sagde hun.

Konkret nævnte hun tiltag som regionens egen handlingsplan, hvor man fjernede afregningsloftet for hvor mange høreapparater, de enkelte afdelinger måtte bruge i behandlingen, og hvor man oprettede nye lokalklinikker i Middelfart og Svendborg, samt en finanslovsbevilling i 2018, som de væsentligste elementer bag den positive udvikling.

- Finanslovsbevillingen udløber i år 2022, og der er en demografisk udvikling med endnu flere ældre på vej. Det betyder, at der kommer et voksende antal med aldersbetingede høretab, der skal behandles.

- Nye faglige kvalitetskrav træder i kraft 1. januar 2022. Nye målemetoder og faglige krav kræver også flere ressourcer i starten, og det må ikke gå ud over ventetiderne igen, pointerede hun som to ting, regionsrådspolitikerne bør være opmærksomme på fremover.

Høreforeningens landsformand har ordet

Når målet om fire ugers ventetid

Politikerne var alle glade for den positive udvikling, regionen har gennemløbet, og mente alle, at man i den kommende valgperiode skal have et mål om at nå en venteliste, der ikke bliver længere end fire uger.

SF-eren Karsten Fogde så, lige som socialdemokraten Karsten Uno Petersen, også gerne høreområdet omfattet af en behandlingsgaranti, og begge vil arbejde for det på de indre linjer i forhold til partiernes folketingsgrupper.

Det samme vil den konservative Michael Nielsen, der bl.a. har brugt den indeværende valgperiode på at sidde i regionens sundhedsudvalg, hvorfra han fortalte:

- Internt i sundhedsudvalget har vi givet hinanden hånd på en ventetid på fire uger på høreområdet. Havde vi ikke haft coronaen, så havde vi været i mål nu.

Regionsrådsformand Stephanie Lose, der også er formand for Danske Regioner, mente, som man gør i Danske Regioner, at man bør overlade garantier til landspolitikerne. Hun sagde:

- Vi er på fine niveauer nu, men der er også brugt mange penge på det. Der er købt flere hørebokse, og der er åbnet flere klinikker, så jeg tror, vi rammer de fire ugers ventetid, men med variationer behandlingsstederne imellem. Vi skal nok også tænke mere på, at på nogle af vores behandlingssteder får vi mange besøg fra folk uden for regionen, der gerne vil nyde gavn af vore korte ventetider, og at det er med til at holde ventelisterne oppe.

- Bliver en behandlingsgaranti indført, bør vi nok først debattere, hvad der skal supplere en sådan patientrettighed, for historien viser jo, at der altid vil være nogle, der ikke kan blive behandlet inden for garantien, og det, mener jeg, vi bør debattere grundigt, inden en eventuel behandlingsgaranti indføres fra Christiansborg.

Når ekstra millioner forsvinder

De 100 millioner kroner, høreområdet på landsplan fik tilført via en landsdækkende finanslovsbevilling i 2018, omfatter også 2022. Man er altså ved at se til ende på den økonomiske indsprøjtning, og spørgsmålet er nu, om det bør give grund til bekymring for udviklingen i 2023 og frem? Det mente politikerne ikke, der var grund til, og blandt de fleste af dem var der en villighed til, hvis der bliver behov, at inddrage behandling hos private om nødvendigt.

Selv om hverken Karsten Fogde (SF) eller Karsten Uno Petersen (S) var fan af den mulighed, da høreapparatbehandling er dyrere i det private end i det offentlige.

CI, åbne døre – og behandlingsgaranti

Da debatten blev givet fri iblandt gæsterne til valgmødet, nåede man hurtigt langt omkring fra en eventuel ny høreboks i Vojens, over genhenvisningsregler i hele regionen, til den klassiske konstatering af, at uanset hvordan, man behandler et høretab, så suger det en masse energi ud af den, der har høretabet, at skulle gå og kompensere for det i hver eneste vågne time dagen lang.


Flere indlæg fra salen kørte på CI og en forundring over, at man kan få høreapparater, der kan sidde godt skjult i øregangen, skiftet hvert fjerde år, mens processordelen af CI’et, der sidder på ydersiden af kraniet bag øret, kun kan udskiftes hvert sjette år, i en enkelt region oven i købet kun hver ottende år.

- I Region Nordjylland oplyser man at, det er en faglig begrundelse, der ligger bag valget om de otte år mellem, processoren kan udskiftes. Hvilket grundlag er gældende her i Region Syd – er det en politisk beslutning eller er det en fagligt funderet beslutning, spurgte landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Det spørgsmål lovede Stephanie Lose at tage med hjem og få undersøgt nærmere

Valgmødet blev rundet af med, at alle politikerne gjorde opmærksom på, at deres dør, telefon og mail også er åbne for henvendelser mellem valgperioderne – og at alle ville være yderst velkomne.

Til det sagde formanden for Høreforeningen:

- Måske vi er kommet til, at vi efter valget skal til at tale tilgængelighed i offentlige rum, hvor der ofte, både på f.eks. hospitaler og hos politikere, mangler teleslynger. Men vi skal nok dukke op hos jer, som vi har gjort det før, så vi kan fastholde den gode udvikling i regionen og arbejde videre for en landsdækkende behandlingsgaranti.

 

Lagt på 4. november 2021

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI