Nyt projekt vil styrke fællesskaber for mennesker med høretab

”Hvordan hører vi sammen” skal medvirke til social inklusion.

Nyt projekt vil styrke fællesskaber for mennesker med høretab

 

VELUX FONDEN støtter via deres HUMpraxis-program projekter, hvor forskere og fagpersoner sammen giver nye perspektiver og løsninger på nogle af de udfordringer, vi skal kunne navigere i.

Et af de nye projekter fonden støtter er ”Hvordan hører vi sammen”, som Høreforeningen er med i, som en af flere praksisaktører, som det så fint hedder.

Formålet med dette projekt er at styrke fællesskaber for mennesker med høretab ved at skabe gode sociale rum i skoler og på arbejde. Med veludviklet høreteknologi er professionel viden om de sociale aspekter af vigtighed for høreområdet næsten forsvundet, men ikke sociale problemer.

Udfordringen i dag er dårlig akustik og støj, og socialforskning viser kommunikative problemer, social isolation og energitab hos mennesker med høretab. Projektets tese er, at der i varierende grad og ofte ubemærket sker mikrosocial eksklusion i sociale sammenhænge. Undersøgelser af uformel interaktion og hverdagsbetingelser skal skabe viden og redskaber for professionelle til at sikre social inklusion for unge i skoler og voksne på arbejde.

Høreforeningen vil sammen med Frijsenborg Efterskole og Castberggård indgå i samarbejde med forskere fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet, og VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Synergien mellem forskere og fagprofessionelle vil kunne give et solidt grundlag for at udvikle inklusionsværktøjer og –metoder samt anvisninger for gode rum-forhold, som kan komme målgruppen til gavn.

 

Lagt på 3. december 2020

Webdesign og udvikling / SYNERGI