Lover langt kortere ventetider

Region Midtjylland: Politikere vil indføre servicemål, så ventetiden på høreapparater højst bliver otte uger.

Lover langt kortere ventetider


Af Benny Lauridsen

Fotos Lars Aarø

 
Et servicemål i Region Midtjylland på højest fire til otte ugers ventetid på at få høreapparater. Og en villighed til at se på muligheder for at inddrage private ørelæger, hvis den offentlige kapacitet på høreområdet ikke slår til.

Det er to af konklusionerne fra et regionsrådsvalgmøde den 26. oktober i Musiksalen i Viborg, arrangeret af Høreforeningens lokalafdelinger i Region Midtjylland.

Her deltog fire regionsrådspolitikere. Og mod forventning dukkede regionsrådsformand Anders Kühnau (A) ikke op. Han havde meldt forfald dagen før, men sendte i stedet Henrik Gottlieb Hansen (A) formand for regionens hospitalsudvalg.

Ordstyreren gennem de cirka to timers debat var journalist Christopher Bering Baden, der til sidst satte aftenens snak på spidsen ved at spørge de fire tilstedeværende politikere:

- Vil du kæmpe for servicemål på høreområdet, så ventetiden bliver på højst fire til otte uger?

Til det sagde Susanne Buck, SF, medlem af regionens hospitalsudvalg:

- Ja. Og vi må snarest i gang med at se på muligheder for at udvide behandlingskapaciteten.

Henrik Qvist fra Enhedslisten fulgte trop med:

- Det skal der være. Er der strukturelle problemer, der står i vejen for det, må de løses.

Ib Bjerregaard, Venstre, og næstformand i hospitalsudvalget sagde:

- Jeg ser hellere en landsdækkende behandlingsgaranti end regionale servicemål. Men man bør kunne få nye høreapparater inden for fire til otte uger. Det kan man i andre regioner, så det må vi også have som mål.

Sidste mand på politikerstolene var Henrik Gottlieb Hansen (A) formand for hospitalsudvalget. Han sagde:

- Ja, det skal vi have. Og vi skal have set mere på telemedicinske muligheder høreområdet.

Landets længste ventetider

 I det hele taget var der stor enighed blandt politikerne, der alle kunne se, der er behov for at gøre tingene anderledes og bedre end hidtil på høreområdet.

For selv om der i den forgangne valgperiode er tilført området  21,6 mio. kr. via en finanslovsbevilling, og yderligere tre mio. årligt af regionsrådet selv, samt yderligere en mio. til næste år, så er ventetiderne i regionen blot blevet længere og længere.

Landsformand Majbritt Garbul Tobberup

Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup fortalte om den lange ventetid.

Det var noget af det, Høreforeningens landsformand, Majbritt Garbul Tobberup, slog kraftige streger under i hendes oplæg, hvor hun sagde:

- I Region Midt er ventetiden blevet længere på fire ud af regionens seks behandlingssteder. I Aarhus er den steget fra 52 uger til 86, og Viborg er kommet over et års ventetid.

- Vi har gjort opmærksom på det før, at regionen har landets længste ventetider. Det kan man søge at forklare ved, at det er konsekvenser af corona-tiden og nedlukningerne. Men det kan ikke være den eneste årsag, for man har været i stand til at præstere positive resultater i andre regioner alligevel. Men ikke i Region Midt. Og det, selv om der er tilført området mange millioner i den seneste valgperiode, sagde hun.

Over for det står der nemlig i dag over 6.500 på venteliste. 2.944 af dem har komplicerede høretab og kan derfor kun behandles på tre af regionens klinikker.

De må heller ikke behandles hos private. De kan kun blive stående i køen.

- Hvorfor sætter I politikere jer ikke nogle servicemål, sådan som man gør i andre regioner? For fire år mere på samme måde som de seneste fire år er ikke et sundhedstilbud til borgerne. Det er fuldkomment uacceptabelt for mennesker med høretab, der bliver mere og mere isolerede, og i sidste ende medfører det flere behandlingsudgifter for samfundet, end en høreapparatbehandling koster. En anden mulighed er at lade den behandlingsgaranti, der gælder på stort set alle andre områder i sundhedsvæsenet, omfatte høreområdet, sagde landsformanden.

 

Husk ventelisterne bag ventelisten

Der var stor spørgelyst blandt de, der var dukket op til mødet. Og selvfølgelig var de alt for lange ventelister målet for mange kommentarer, bl.a. fra Merete Birk, medlem af Høreforeningens hovedbestyrelse samt næstformand i lokalafdelingen i Aarhus. Hun har et kompliceret høretab og kunne fortælle, at der altså er ventetider inde bag de ventetider, alle har størst fokus på:

- Jeg har stået på venteliste i 18 måneder. Så fik jeg et brev om, at der var tre måneder til udredning. Derefter var der tre måneders ventetid på at få høreapparater, som jeg ikke kunne bruge. Derefter gik der yderligere tre måneder inden, jeg fik høreapparater, jeg kunne bruge. Derefter gik der yderligere tre måneder, inden jeg kunne få dem justeret. Så vi skal ikke kun have fokus på den første venteliste, for der er flere inde bag den, som vi også skal have øje for.

Flemming Thisted, også bestyrelsesmedlem i lokalafdelingen i Aarhus, havde også et par bemærkninger til politikerne og sagde:

- Arbejdsmiljøet på afdelingerne må ikke glemmes. Folk er død-stressede, der laves fejl, planlagte ting forsinkes. Også selv om der er god vilje alle steder. Men når kapaciteten skal udvides, skal arbejdsmiljøet for personalet tænkes med.

- Dukker der en tinnitus-patient op på en lokalklinik, sendes vedkommende straks til audiologisk afdeling. Måske nogen af dem kan klares på lokalklinikken.

 

Teleaudiologi i det offentlige skal aflønnes

Randi Wetke, tidligere ledende overlæge på audiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, bruger i dag sin store audiologiske viden og erfaring på Odense Universitetshospital, og er desuden også bestyrelsesmedlem i Høreforeningens lokalafdeling i Aarhus. Hun trak et par interessante elementer frem omkring teleaudiologi.

- Telemedicin på tekniske indstillinger af høreapparater er muligt, men det afregnes ikke til de offentlige klinikker, der i stedet må tage personer ind, som så bruger måske op til en hel dag med transport på at få justeret deres høreapparater.

- Visse børneundersøgelser er også mulige over internettet, men igen spænder økonomien ben for de offentlige klinikker, der ikke kan få betaling for den slags.

Det var i hvert fald noget, som den socialdemokratiske formand for hospitalsudvalget bed mærke i, som du kan se øverst i denne artikel.

 

Hjælp fra det private

Et andet spørgsmål, der blev vendt på mødet, var mulighederne for at inddrage private ørelæger i arbejdet med at reducere ventelisterne.

Venstremanden mente, det var en mulighed, der skal undersøges nærmere, mens Henrik Qvist fra Enhedslisten sagde:

- Problemerne kan blive så store, at vi er i en nødsituation. Så kan man tage den ideologiske bagage frem igen, når vi atter er i smult vande.

Susanne Busk fra SF vil have undersøgt alle muligheder for at udvide behandlingskapaciteten.

Der var desuden bred enighed om, at nu skal regionen i gang med at indhente erfaringer fra de andre regioner, der har været i stand til at forkorte ventelisterne trods for få midler, corona-nedlukninger og større eller mindre problemer med at have personale nok.

 

Lagt på 28. oktober 2021

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI