Lov om styrket indsats på høreapparatområdet vedtaget

Men stadig ingen behandlingsgaranti.

Lov om styrket indsats på høreapparatområdet vedtaget


Folketinget har i dag vedtaget L194 - loven om en styrket indsats på høreområdet. L194, der blev vedtaget med 91 stemmer for og 13 imod, er resultatet af det høreudspil, som regeringen kom med sidste efterår.

Med loven vedtages en række ændringer, der skal bidrage til en mere effektiv og uvildig høreapparatbehandling af høj kvalitet. Der indføres nye nationale kvalitetskrav for høreapparatbehandling i offentligt og privat regi. Der indføres krav om brug af en faglig vejledning i forbindelse med visitationen til høreapparatbehandling. Der skal desuden udarbejdes en national informationspjece, som ørelægerne forpligtes til at udlevere til patienter med ukomplicerede høretab i forbindelse med, at de informerer patienten om resultatet af høreprøven og behandlingsmulighederne.

Godkendte, private audiologiske klinikker forpligtes til at sikre, at patienterne bedre og tydeligere informeres om, hvorvidt klinikken tilbyder et høreapparat, som kan erhverves inden for den økonomiske ramme af det offentlige tilskud. Både offentlige og private leverandører af høreapparatbehandling skal indsamle og indberette data vedrørende kvalitet, tilfredshed og effekt af behandlingen.

Sidst men ikke mindst indeholder den nye lov strammere regler for læger, der er tilknyttet høreapparatbutikker.

Stadig ingen behandlingsgaranti

Høreforeningen mener, at den nye lov rummer mange positive elementer, men at det er højst utilfredsstillende, at den ikke også indeholder en behandlingsgaranti:

- Vi er meget skuffede over, at mennesker med hørenedsættelse fortsat bliver diskriminerede og holdt uden for et sundhedstilbud, som gælder for stort set alle andre sygdomme og lidelser, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Landsformanden ser dog frem til at påvirke beslutninger i forbindelse med udmøntningen af loven, der træder i kraft den 1. juli 2019.

Se den nye lov her.

Foto: Christoffer Regild

Lagt på 25. april 2019

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI