Krav til høreapparater må ikke føre til forringelser

Høreforeningen ønsker en teknisk gennemgang af kommende krav til høreapparater.

Krav til høreapparater må ikke føre til forringelser


Sundhedsmyndighederne er på vej med nye kvalitetskrav til høreapparatbehandling, herunder tekniske krav til høreapparater. Kravene, som er sendt i høring, kommer til at gælde, uanset om man får høreapparater i offentligt eller privat regi.

Høreforeningen mener, at der skal gælde præcis de samme minimumskrav til de høreapparater, der fås på de private klinikker, som dem der fås indenfor det offentlige. Derfor har Høreforeningen anmodet Sundheds- og Ældreministeriet om, at der laves en teknisk sammenligning og vurdering af, hvad udkastet til de tekniske krav betyder for høreapparatbrugerne i forhold til de mere omfattende minimumsspecifikationer, der gælder for de apparater, der i dag udleveres inden for offentligt regi.

Vigtigt med teknisk sammenligning

Det er meget positivt, at der kommer et sæt minimumskrav, som både offentlige og private klinikker skal leve op til. De findes ikke i dag, så det er i sig selv et stort skridt at nå dertil. Men det er ikke hensigten med loven om styrket indsats på høreområdet, at der skal gås på kompromis med kvaliteten – tværtimod.

Derfor er det vigtigt med en teknisk sammenligning, og at denne gennemgang foretages, inden færdiggørelsen af udkastet til de tekniske kvalitetskrav, så det undgås, at der sker forringelser for høreapparatbrugerne.

Høreforeningen har understreget dette i et høringssvar, som er er sendt til Sundheds- og Ældreministeriet. Se høringssvaret her.

 

Lagt på 20. oktober 2020

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI