Invitation: Temadag for familier med børn og unge med hørenedsættelse

Høreforeningen og Frijsenborg Efterskole inviterer til temadag for hele familien den 29. marts 2020.

Invitation: Temadag for familier med børn og unge med hørenedsættelse

 

I samarbejde med Frijsenborg Efterskole inviterer Høreforeningen til temadag for hele familien, søndag den 29. marts på Frijsenborg Efterskole.

Temadagen er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk og fornyet energi til hverdagen med et barn med høretab. Spørgsmål om, hvordan man som familie bedst støtter op om børn med høretab og deres udvikling er i særlig fokus. 

Dagen vil køre i tre spor, så alle deltagere bliver tilgodeset bedst muligt. Der er således et forældrespor, et børnespor og et ungespor.

Forældresporet vil have fokus på samarbejdet med skolen, og hvordan man bedst muligt kan håndtere den ekstra belastning, det kan medføre at møde et system, der kan være kompliceret at navigere i. Dagen slutter med, at elever fra Frijsenborg Efterskole deler deres hørehistorier.

Ungesporet (11-17år) er faciliteret af Frijsenborg Efterskole, hvor de unge får mulighed for at gå på efterskole for en dag og møde elever med hørenedsættelse. Dagen slutter med, at de unge sammen med deres forældre hører elever fra Frijsenborg Efterskole fortælle deres hørehistorier

Børnesporet (6-10 år) vil primært bestå af sjove aktiviteter og muligheden for at møde andre børn med hørenedsættelse. Høreforeningens frivillige vil stå for aktiviteterne. 

Deltagerpris

For medlemmer koster det 100 kr. pr. familie at deltage og ikke-medlemmer 250 kr. Inkluderet i prisen er alt forplejning for dagen. 

Tilmelding

Tilmeld jer her

Tilmeldingsfristen er 13. marts.

Program

Program til download (hovedpunkter)

Foreløbigt program (med forbehold for ændringer). 

Program for forældre:

•    Kl. 9-10: Tjek ind med morgenmad/kaffe

•    Kl. 10-10.15: Fælles præsentation af dagen og os (Høreforeningen og Frijsenborg Efterskole)

•    Kl. 10.15-10.30: Familierne deler sig op børn/unge/forældre    

•    10.30-12.00: Kom sikkert i skole -og ud af den igen, ved Anne Haven
Børn med høretab er vidt forskellige og har derfor også vidt forskellige behov. Hvordan sikres, at børnene ydes den fornødne høreomsorg på den ene side, og at de på den anden side heller ikke skiller sig for meget ud i forhold til de andre elever i klassen. Og hvorfor opleves det ofte som ”forfra igen” ved skift eller overgange, hvor den nødvendige høreviden jo helst ikke skal gå tabt.

Anne Haven er talehørekonsulent og har i en årrække arbejdet med børn og unge med høretab som underviser og vejleder samt som hørepædagog tilknyttet audiologisk afdeling. Anne afholder endvidere kurser for børn, forældre og professionelle og har medvirket til udgivelse af forskellige publikationer og faglitteratur. Til daglig er Anne ansat i PPR i Jammerbugt Kommune.
 
•    Kl. 12.00-13.00: Fælles frokostpause
 
•    Kl. 13.00 -15.00: Familieliv i balance, ved Petra Patzwaldt
Når familielivet bliver udfordret af ekstra belastninger, kan det være svært at holde fødderne solidt plantet på jorden. Hvordan kan familielivet holdes i balance på trods, så slagside undgås for forældre, søskende og for barnet, som har funktionsnedsættelsen.

Petra Patzwaldt er læreruddannet og desuden autoriseret psykolog med privat praksis i Aalborg. Petra har bred erfaring med børn og unge med særlige behov, både som underviser og som psykolog. Derudover har hun indgående erfaring med de belastninger, som sekundært kan ramme såvel børn i udfordrende læringssituationer som familien i øvrigt – herunder hvordan den kommunale praksis typisk fungerer. Petra har tidligere lavet oplæg for forældre i forbindelse med Børnehørekursus.
 
•    15-15.30: Kaffepause med kage og frugt

•    Kl. 15.30-17.00: Dialog og netværk: eleverne fra Frijsenborg Efterskole deler deres  hørehistorier 

•    Kl: 17-17.30: Fællesafslutning inden aftensmaden

•    Kl. 17.30: Aftensmad og farvel og tak for i dag – aftensmaden består af en sandwich, som man kan vælge at tage med eller spise på efterskolen

 

Program for unge

•    Kl. 9-10: Tjek ind med morgenmad/kaffe

•    Kl. 10-10.15: Fælles præsentation af dagen og os (Høreforeningen og Frijsenborg Efterskole)

•    Kl. 10.15-10.30: Familierne deler sig op børn/unge/forældre    

•    Kl. 10.30-12: Kok Amok – sammen med elever og personale fra Frijsenborg Efterskole prøver de unge kræfter med at lave mad i et storkøkken, når de tilbereder frokost til alle.  

•    Kl. 12-13: Fælles frokostpause  

•    Kl. 13-15: De unge deler sig ud på enten Friluftsliv eller Idræt, hvor de kan prøve at ”gå” på efterskole, møde nogle af de nuværende elever og opleve at være et sted, hvor der er taget højde for deres høretab/hørenedsættelse. (NB. Spor vælges ved tilmelding - bliver kun gennemført, hvis nok har meldt sig til – husk udetøj til Friluftsliv og skiftetøj til idræt, der er mulighed for at bade, hvis ønsket)

•    15-15.30: Kaffepause med kage og frugt

•    Kl. 15.30-17.00: Dialog og netværk: eleverne fra Frijsenborg Efterskole deler deres hørehistorier.  

•    Kl: 17-17.30: Fællesafslutning inden aftensmaden.

•    Kl. 17.30: Aftensmad og farvel og tak for i dag – aftensmaden består af en sandwich, som man kan vælge at tage med eller spise på efterskolen.

 

Program for børn

•    Kl. 9-10: Tjek ind med morgenmad/kaffe

•    Kl. 10-10.15: Fælles præsentation af dagen og os (Høreforeningen og Frijsenborg Efterskole)

•    Kl. 10.15-10.30: Familierne deler sig op børn/unge/forældre    

•    Kl. 10.30-12: Leg – afhængigt af vejret enten ude eller inde. Hvis indendørs bliver det enten i idrætshallen og/eller det kreative værksted.

•    Kl. 12-13: Fælles frokostpause  

•    Kl. 13-17: Alt afhængigt af antal deltagere udflugt til Legelandet, Holmstrupgårdvej 18, 8220 Brabrand, ellers leg, film og hygge med kage og frugt.

•    Kl: 17-17.30: Fællesafslutning inden aftensmaden.

•    Kl. 17.30: Aftensmad og farvel og tak for i dag – aftensmaden består af en sandwich, som man kan vælge at tage med eller spise på efterskolen.


Lagt på 20. januar 2020

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI