Invitation: Kom til politisk topmøde om digitalisering af høreområdet

I Industriens Hus den 8. november 2023.

Invitation: Kom til politisk topmøde om digitalisering af høreområdet


Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering, som Høreforeningen er med i, inviterer igen til politisk topmøde om høreområdet. I år afholdes arrangementet sammen med DI Life Science:

Onsdag den 8. november 2023 kl. 8.30-13.00 hos Dansk Industri, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V

I en tid med demografisk aldring, pres på kapaciteten i sundhedsvæsenet og mangel på arbejdskraft er det afgørende, at høreområdet er rustet til fremtiden, så borgere med høretab sikres en ensartet behandling af høj kvalitet på tværs af landet og flere kan blive på arbejdsmarkedet. Den bredt anlagte Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering byder derfor sammen med DI Life Science velkommen til en diskussion om, hvordan høreområdet prioriteres, når sporene til nye (digitale) strukturer i sundhedsvæsenet lægges.

Det er i den forbindelse helt centralt at sikre digitaliseringen af høreområdet i Danmark. Med InHEAR-projektet i Region Nordjylland er digital visitation på høreområdet blevet afprøvet med lovende resultater, som viser høj sikkerhed og behandlingskvalitet, højere omkostningseffektivitet end et traditionelt forløb, samtidig med at både patienter og personale sparer tid. Det er derfor oplagt, at den digitale visitationsmodel udbredes som et tilbud, der kan komme danskere til gavn på tværs af landet.

Se foreløbigt program for dagen.

Arrangementet skrivetolkes.

Tilmelding

Tilmelding er gratis, men bindende. Tilmeld dig senest fredag den 13. oktober via e-mail til nil@policygroup.dk

 

Lagt på 5. september 2023

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI