Ingen skal stå alene med ensomhed

Høreforeningen bekæmper ensomhed og er med til at løfte verdensmålene.

Ingen skal stå alene med ensomhed

 

Ingen skal stå alene. Det er både verdensmålenes mantra og kernen i Folkebevægelsen mod Ensomheds arbejde, som Høreforeningen er en del af. Folkebevægelsen mod Ensomhed arbejder konkret med disse 4 verdensmål:

Mål 3 ”Sundhed og trivsel”, mål 10 ”Mindre ulighed”, mål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og mål 17 ”Partnerskaber”. Som eksempel kan det nævnes, at der arbejdes med mål 11 gennem "Danmark spiser sammen"-initiativet, som Høreforeningen også har været med til at udbrede.

Her kan du læse mere om Folkebevægelsen mod Ensomheds bidrag til verdensmålene.

FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Målene skal frem til 2030 være med til at skabe en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og klimaet.

Stærkere Sammen

Høreforeningen arbejder på mange fronter med at mindske ensomhed. Fx gennem fællesskabsprojektet #StærkereSammen. Her kæmper handicaporganisationerne for, at hele samfundet står sammen og får alle med i fællesskabet.

Høreforeningen har nogle konkrete projekter under #StærkereSammen, blandt andet virtuelle fællesskaber med hørehensyn og gratis psykolog- og socialrådgiverhjælp.

Læs mere om #StærkereSammen

 

Lagt på 22. marts 2021

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI