I dag er det Verdens Høredag

Høreforeningen markerer dagen - Høreproblemer er et af de mest almindelige sundhedsproblemer i verden.

I dag er det Verdens Høredag

 

Den 3. marts er Verdens Høredag. Dagen har været afholdt i mange år, og datoen blev i sin tid valgt, fordi 3/3 kan ligne to ører, der godt nok ikke vender hver sin vej, men med lidt god vilje, kan man godt forstå tanken.

Hvert år vælges et tema, og i år sætter WHO fokus på vigtigheden af, at alle kan få hjælp til hørelsen under sloganet: Ear and hearing care for all!

I Danmark bliver børn hørescreenet ved fødslen og høretestet i sundhedsplejen, og vi har adgang til ørelæger i hele landet. Men selvom høreproblemer er blandt de mest almindelige sundhedsproblemer i verden, er det ikke i alle lande, at befolkningen har adgang til samme hjælp. WHO arbejder for at hjælp til høreproblemer bliver et grundlæggende sundhedstilbud i hele verden.

Ifølge WHO kan over 60 % af personer med høretab findes af og håndteres i den primære sundhedssektor, hvis fagpersoner får den fornødne uddannelse. WHO har derfor udviklet en træningsmanual, som lanceres på Verdens Høredag. Læs mere her på WHO's hjemmeside

Høreforeningen er på gaden

Efter nogle år med corona og nedlukninger, hvor det ikke var muligt for os at afholde fysiske aktiviteter, er Høreforeningen tilbage på gader og stræder for at markere Verdens Høredag. Markeringen finder sted i dag og i morgen og enkelte lokalafdelinger tyvstartede i går, hvor Høreforeningens sekretariat også deltog i Oticons store åbent hus arrangement, som er deres markering af dagen.

Over hele landet kan man møde vores frivillige, der uddeler flyers, balloner og pastiller med vores budskaber. Vores frivillige er klar til en snak om hørelse og høreproblemer og har masser af gode råd.

Hvis du selv vil bakke op om høresagen denne særlige dag, kan du bruge anledningen til at tale om høreproblemer i din omgangskreds – og du kan støtte høresagen ved at opfordre andre til at melde sig ind i foreningen.

WHO anslår, at der er 196 millioner borgere i Europa med høretab – et tal der stiger til 236 millioner i 2050 grundet flere ældre samt uhensigtsmæssige lyttevaner.

 

Lagt på 3. marts 2023

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI