I dag er det "store hyledag"

Kl. 12 testes sirenerne over hele landet, men du kan også blive varslet på andre måder.

I dag er det "store hyledag"


Den årlige test af det nationale varslingssystem kommer til at foregå på den måde, at der fra kl. 12 vil lyde tre signaler:

  • En varslingssirene
  • En gentagelse efter ca. tre minutter
  • Et afvarslingssignal efter yderligere tre minutter

Testen afsluttes ca. kl. 12.08.

Bliv varslet via mobilen

Hvis din hørenedsættelse forhindrer dig i at høre sirenen, eller du blot ønsker en ekstra sikkerhed, kan du downloade en app med mobilvarsling. Mobilvarsling kan bruges af alle, og systemet kan sende beskeder af ubegrænset længde. Man kan altså få mere specifik information, også fordi der er mulighed for kun at tilmelde sig varslinger i specifikke kommuner, eller i den kommune hvor man befinder sig, ved hjælp af GPS. Til gengæld kræver Mobilvarsling, at modtageren har dataforbindelse til sin telefon.

En anden mulighed er at blive varslet via SMS. SMS-varsling er kun for døve, mennesker med svær hørenedsættelse og døvblevne. Hvis man tilhører en af disse grupper kan man tilmelde sig ordningen på Borger.dk. Da sms’er har en begrænset længde, er informationsindholdet i beskederne også begrænset. Til gengæld er sms’er ikke afhængige af dataforbindelse på modtagerens telefon. 

Sirene

Hvis sirenen lyder på andre dage

Da vi jo heldigvis lever i fredstid, bruges sirenerne typisk til at varsle, hvis der eksempelvis er brande, der udvikler farlig røg for beboere i området. Hører man sirenerne hyle, bør man hverken ringe 112 eller 114. I stedet skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg. Herefter skal man tænde for DR eller TV2, som bringer meddelelser om, hvad der foregår, og hvordan man skal forholde sig.

Alarmering af mennesker med hørenedsættelse under krigens tid

Alarmering, når man ikke kan høre, var et debatemne under anden verdenskrig. Politiinspektør Dahl udtalte i "Socialdemokraten", at tunghøre og døve jo måtte følge med strømmen mod beskyttelsesanlæggene, hvis alarmen gik, mens de var på gaden og ellers forvare sig på "husvagterne", der bl.a. havde til opgave at sikre, at alle svagelige blev bragt i sikkerhed. Høreforeningen tilføjede det råd at lave aftaler med husvagten og måske gøre som i England, hvor folk bandt en snor i dynen, der nåede helt ud gennem postkassen, så vagten kunne trække dynen af ved luftalarm!

Kilde: "Fra hørerør til talerør", Høreforeningens 100 års jubilæumsblad, 2012.

Lagt på 5. maj 2021

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI