Gratis sommerferiekoloni for 9-13-årige

Castberggård og Høreforeningen inviterer børn med hørenedsættelse på koloni fra 29. juli - 2. august.

Gratis sommerferiekoloni for 9-13-årige


Castberggård og Høreforeningen inviterer børn med hørenedsættelse i alderen 9-13 år på koloni. Feriekolonien afholdes på Castberggård ved Vejle fra lørdag d. 29. juli kl. 11.00 - onsdag d. 2. august kl. 17.00. 

Det er gratis at deltage, da vi har fået midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til arrangementet.

På feriekolonien vil dit barn møde ligestillede fra resten af Danmark, der også går i almindelig skole. Sammen kan de skabe et fællesskab, danne nye venskaber og få et fremtidigt netværk.

Dit barn vil desuden:

- opleve at der skabes et rum, hvor alle er fælles om et hørehandicap, og at man ikke er alene.

- lære om rollemodeller og handlemuligheder til bedre at kunne leve med hørenedsættelsen i dagligdagen.

- kunne udfolde sig på det kreative værksted.

- opleve naturen omkring Castberggård med bålhygge og mulighed for ture på mountainbike.

- prøve mange forskellige aktiviteter som Høreforeningens ungeguider bl.a vil stå for.

 

Tilmeldingsfristen er fredag den 7. juli  2023: Link til tilmelding

 

 

Lagt på 19. januar 2023

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI