Efter besøg fra Høreforeningen: Seks spørgsmål til sundhedsministeren

Folketingets Sundhedsudvalg har stillet spørgsmål til Magnus Heunicke om høreområdet.

Efter besøg fra Høreforeningen: Seks spørgsmål til sundhedsministeren


I sidste uge havde Høreforeningens landsformand og direktør foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. Formålet var at holde politikerne til ilden på høreområdet og arbejde for, at der afsættes penge hertil på den kommende finanslov.

Sundhedsudvalget har efterfølgende sendt seks spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke, hvor der spørges ind til ventetider, økonomi, og indsatsområder. Blandt andet spørger udvalget ministeren, om han vil kommentere de lange ventetider på høreapparatbehandling i Region Nord- og Midtjylland og forklare baggrunden herfor.

I finansloven for 2019 blev der afsat i alt 100 mio. kr til nedbringelse af ventetider de næste 4 år. I de tre øvrige regioner er man kommet betydeligt ned i ventetid, men i de to sidste regioner halter man stadig bagefter med ventetider på helt op til 86 uger. Hvorfor har disse to regioner ikke været i stand til at nedbringe ventetiden, når det godt kan lykkes andre steder?

Magnus Heunicke

Ministerens citater

Udvalget spørger også, om ministeren fortsat står ved de citater, han kom med på Det Politiske Topmøde om Høreområdet i 2019. Her sagde Heunicke blandt andet:

"Meget kan gøres for at barbere ventelisterne ned" og "Vi kan tage syvmileskridt sammen".

Sundhedsudvalget ønsker at vide, hvordan Heunicke har fulgt op på sine tilkendegivelser på topmødet, og hvad han vil gøre fremover.


Se alle seks spørgsmål til sundhedsministeren her:

Spørgsmål 675 om behovet for styrket indsats samt ministerens citater

Spørgsmål 676 om ventetiderne i Region Nord- og Midtjylland

Spørgsmål 677 om de faglige kvalitetskrav

Spørgsmål 678 om afsætning af midler på den kommende finanslov

Spørgsmål 679 om den demografiske udvikling i forhold til økonomi og behandlingskapacitet

Spørgsmål 680 om status for indsatsområderne i den tidligere regering udspil: Høreområdet i fremtiden

Det tager typisk op til 4 uger, før der foreligger svar fra ministeren. Svarene vil fremgå af ovenstående links.


Lagt på 26. april 2022

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI