Covid-19: Høreområdet er også en kritisk funktion

Sundhedsstyrelsen har revideret sin plan i forhold til håndtering af Covid-19.

Covid-19: Høreområdet er også en kritisk funktion


Høreforeningen og Arbejdsgruppen for Fremtidens Hørerehabilitering blev inden påske opmærksomme på, at høreapparater ikke havde samme status som briller i Sundhedsstyrelsens notat om kritiske funktioner gældende for ”Øvrige private tilbud i praksissektoren herunder fysioterapeuter, ergoterapeuter, fodterapeuter, osteopater, psykologer, diætister, optikere, høreapparatsklinikker m.fl.” i  forhold til håndtering af COVID-19.

I notatet er udredning og behandling af hørenedsættelse herunder justering/reparation af eksisterende høreapparater, som ikke har væsentlig betydning for patientens funktionsniveau eller arbejdsevne kategoriseret under ikke-kritiske funktioner. Samtidig er synsundersøgelse med henblik på at erstatte ødelagte/bortkomne briller kategoriseret som en kritisk funktion, mens man ikke har forholdt sig til ødelagte/bortkomne høreapparater.

Bortkomne eller ødelagte høreapparater bør efter Høreforeningens faglige vurdering helt bestemt kategoriseres som en kritisk funktion, blandt andet fordi borgere, fx ældre, i værste fald risikerer deres kontakt med omverdenen, som i forvejen er begrænset af besøgsforbud m.v. Det bør derfor også være muligt at få hjælp hos sin private høreklinik på linje med den hjælp, man kan få hos sin optiker i en akut situation.

På vegne af Arbejdsgruppen for Fremtidens Hørerehabilitering rettede Høreforeningen derfor henvendelse til Sundhedsstyrelsen og anmodede på det kraftigste om, at planen blev justeret, så et defekt eller bortkommet høreapparat bliver kategoriseret under kritiske funktioner på linje med ødelagte/bortkomne briller.

Med i ny plan

I går offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en ny plan for gradvis øgning af aktivitet i sundhedsvæsenet, som erstatter det første notat. Det fremgår i det nye notat, at justering/reparation af høreapparater, hvor funktionsniveauet er truet, er en indsats der skal tilbydes.

Se notatet her.

Ændringen glæder Høreforeningen:

”Det var indlysende forkert, at høreapparater ikke blev sidestillet med briller, og derfor er det også glædeligt, at det nu er ændret, og at der bliver lyttet fra myndighedernes side”, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

De private høreklinikker vil med udgangspunkt i den nye plan inden for de næste dage modtage mere konkrete retningslinjer for deres arbejde. Den overordnede udmelding for de private klinikker er: 
Indsatser, der som udgangspunkt skal tilbydes: Justering/reparation af eksisterende høreapparater, hvor funktionsniveau eller arbejdsevne er truet.
Indsatser, der ud fra en konkret faglig vurdering skal tilbydes: Udredning og behandling af hørenedsættelse.

Regionerne planlægger sygehusenes aktivitet på baggrund af den nye plan, men med hensyntagen til, at der fortsat vil være behov for en øget kapacitet til at håndtere patienter med COVID-19 på sygehusene, og at der derfor vil være behov for at prioritere sygehusenes ressourcer.

De offentlige klinikker har haft akutberedskab (se mere her) og med den nye plan fra Sundhedsstyrelsen, får de nu mulighed for, ud fra en konkret faglig vurdering, at åbne for udredning og behandling af hørenedsættelse.

Lagt på 15. april 2020

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI