Bestyrelsen i Sønderborg takker af: Vær med til at føre lokalafdelingen videre

Invitation til årsmøde 7. september.

Bestyrelsen i Sønderborg takker af: Vær med til at føre lokalafdelingen videre


Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 7. september kl. 17-19, hvor Høreforeningen Sønderborg Lokalafdeling holder årsmøde på Det tidligere biblioteket, Salen, Kongevej 19, 6400 Sønderborg.

Efter flere aktive år ønsker bestyrelsen i Sønderborg at takke af, og vi vil gerne takke dem for deres indsats. Vi håber meget, at der vil være friske nye kræfter, der har lyst til at blive frivillig i lokalafdelingen og sikre, at Sønderborg Lokalafdeling forsætter. Som frivillig er du med til at gøre en forskel for mennesker med høreproblemer og øresygdomme.

Til årsmødet vil Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup fortælle om Høreforeningens arbejde med særligt fokus på Høreområdet i Region Syddanmark.    

Den foreløbige dagsorden til årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Økonomi herunder godkendelse af regnskab m.v.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Godkendelse af handleplan
 12. Udpegninger til DH og andre repræsentationer
 13. Eventuelt.

Høreforeningen er værter med sandwich, øl og vand.

Tilmelding til mariannetinnesen@gmail.com af hensyn til forplejningen. Medlemmer af Sønderborg Lokalafdeling modtager også en invitation via e-mail.

For mere information om bestyrelsesarbejdet i Høreforeningen kontakt gerne Kirsten Jensen på tlf.nr.: 53 29 45 00 eller Hans Chr. Schack på mail: mail@hcschack.dk eller tlf.nr.: 21 77 99 66

Lagt på 7. juli 2021

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI