Uddannelse

Specialpædagogisk Støtte

Med specialpædagogisk støtte (SPS) har du mulighed for at benytte fx hjælpemidler eller tolkning under din uddannelse.

Hvis din hørenedsættelse gør det vanskeligt for dig at gennemføre dit studie, er der forskellige muligheder for støtte under SPS, bl.a.

  • Skrivetolkning eller TSK-tolkning
  • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf
  • Sekretærhjælp
  • Særlige vilkår og arbejdsformer under prøver og eksaminer

For at søge om SPS skal du henvende dig til den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Hvis du har brug for vejledning til at søge SPS, kan du henvende dig til en specialkonsulent.

Læs mere om SPS

Søg SPS i god tid inden studiestart

For at øge chancen for at få støtte allerede fra første skoledag, er det  vigtigt, at du tidligt gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Helst allerede, når du er optaget på uddannelsen.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI